Központi Értesítő, 1882 (7. évfolyam)

50905 NÉVJEGYZÉK A „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" 1882. ÉVI FOLYAMÁNAK ELSŐ FELÉRŐL. (A czégek mellett kitett számok a „Közp. Ért." lapjainak folyó számait mutatják.) I. -a. Államvasutak m. k. gép­gyári munkásainak köl­csönös hitel- és segély­, szövetkezete, 35. . Altalános ipar részvénytár­sulat, 44. Áron Manó és társa, 11. Abauj-Szántói takarékpénz­tár mint részvény-társa­st, 36. Ackermann Antal és tár­sai gőzfürész és épiiletfa kereskedés, 9. Ada-moholi hitelintézet részvénytársaság, 43. Adler Anna & Comp., 31. Adler J. és társa, 24, 32. Adler Lajos, 4. Adler Sámuel, 30. Adony i takarékpénztár rész­vény-társaság, 28. Adria magyar tengeri hajó­zási részvénytársaság, 3, 4, 38, 52. Agfalvi takarék- ós segély­egyleti szövetkezet, 6. Agrieola jégkár-biztositó részvénytársaság, 46. Albert Dénes, 7. Alföldi Lajos, 50. Alföldi takarékpénztár Deb­reczenben, 51. Alsú-lendvai takarékpénz­tár, 48. Alsó-Szabolcsi takarékpénz­tár, 33. Altmann Sámuel, 9. Andrásofszki Dániel, 10. Andrasofszky Pál, 33. Angel L., 39. Angyaláti és Nyisztor, 7. Anheuer János, 9. Antoni Albert, 51. Antonovics & Comp., 45. Arad-Csanádi vasút, 7. Aradi közúti vaspálya és téglagyár részvénytársa­ság, 23. Aradi takarék- és segély­egylet mint szövetkezet, 36. Arad-temesvári vasút, 51. Ar.-Maróthi takarékpénz­tári részvény-társulat, 33. Armuth Náthán, 20. Arszenievits Th., 29. Egyéni és társas czégek. Arsenovics Kosta, 13. Ausländer V., 33. Auspitz Ignácz, 13. Auszterlitz és Weisz, 7. Bács-bresztováczi takarék­pénztár részvénytársaság, 39. Bácsi segély-szövetkezet, 16. Bánréve-nádasdi vasút tár­saság részvénytársulat, 3. Bánsági lisztipar-társulat fél­számolás alatt, 24. , Bányai Károly, 9. * Bárány Móricz, 11. Báron Miklós, 18. Banat-Komloser Spatcassa, mint részvénytársaság, 36. Bayern Mór, 35. Bachrach Viktor, 40. Baéié A., 15, Back Gusztáv, 27. Bader M., 22. Bader Max, 22. Balassagyarmati takarék­pénztár, 35. Balatonvidéki takarékpénz­tári önsegélyző-egylet, mint szövetkezet, 35. Balatonvidéki takarékpénz­tár Siófokon, 27. Baller & Müller, 45. Banca Fiumana, 85. Barber Izidor, 9. Barcsay Kari, 3. Bariili József, 28. Bartha Sándor nyerster­mény- és faüzlete Bardo­czon, 19. Baumgarten L., 5. Baumöhl Izrael, 11. Békés-Csabai egyesület, 30. népbank Beck Mózes, 33. Beck testvérek, 35. Becker Károly, 52. Becker Konrád, 10. Beer & Rosenberg, 39. Beer Salamon és társa, 10. Belágh Lajos és társa, 35. Belényesi takarékpénztár, 36. Bellán Thomás, 51. Bellatincz vidéki takarék­pénztár, 23, 33, 48. Bendekovid F., 28. Benedek Dávid, 24. Benedek Gábor, 41. Benedek Gábor és testvére, 41. Benel János ifj. bor-nagy­kereskedő, 38. Benkő testvérek, 8­Bereg-munkácsi takarék­pénztár, 35. Bergenthal Hermán, 35. Berger Ármin, 30. Berger Jakab és fia, 36. Berger Johann, 21. Berger Salamon és fia 33. Berger Samu, 32. Berger szül. Neustadler Fáni, 43. Berg- & Hüttenwerk Czaila Pcrneck & Bösing in Czaila Emil Seybel,18,18. Bjrnáth R., 5. Bhofeld Ede, 44. Bernstyip Manó, 30. Bezdáni kölcsönös segélyző­egylet, mint fzö vetkezet, 39. Bicskei takarékpénztár, 36. Biedl Salamon, 39. Özvegy Bignio Károlyné, 16. Biharmegyei kereskedelmi ipar- és terményhitelbank, 36. Biharmegyei takarékpénz­tár, 48. Birly János ifj., 27. Birnstingel Emil, 9. Biró Gyula vegyeskeres­kedése Székely-Udvar­helyen, 14. Bistritzer Credit und Vor­schuss-Verein registrirte Genossenschaft mit be­schränkter Haftung, 36. Blaschke F. V., 20. Blau Adolf, 39. Blau D., 45. Blau Dávid, 33. Blau és Strausz, 36. Blau & Wiener, 10. Blau Gyula, 24. Blauhorn Mihály J., 32. Blau Ignácz, 42. Blau L., 10. Bleier testvérek, 35. Bloch, Neumann és Fischer, 44. Blumenstein Mór, 32. Bobdai Gyertyánffy János szeszgyára szesz-, pá­linka- és liquerkereske­dése, 20. Bodó Bertalan, 11. Bodrogközi takarékpénztár, 43, 48, 50. Bogár Gyula, 7. Boglári takarékpénztár rész­vénytársaság, 49. Bogyó János, 24. Bonk J., 37. Borgoer Papier-Fabrik des C. G. Haltrich, 39. Bornstein Soma, 38. Bornstein Vilmos, 36. Boros Dávid, 18. Borowitz Adolf, 33. Boschan & Braillard, 49. Bosc.hnyak Milutin, 20. Bossányi Gusztáv bank- és váltóüzlete, 20. Böbel Nándor, 32. Böhm A, és társa, 41. Bráscb Sámuel, 43. Brachfeld Arnold, 18. Braillard Károly, 46. Brauch A., 37 Braune János és fia, 29. Braune J., 30. Braun és Czinczár, 9. Braun Fülöp, 18. Braun Leo, 42. Braun Teréz, 16. Bräuer Lad., 45. Breberin A., 30. Brccska Gusztáv, 18. Brenner Márk; 18. Breslauer H., 30. Bresnitz Josef, 7. Breszlauer Antal, 9. Breznóbányai takarékpénz­tár, 51. Breuer Károly, 27. Breuer Sigmund, 18. Brogle Josef, 15. Bronzini & Dubokovié, 10. BrooserVorschussverein, 12. Bruck Mór és fia, 14. Bruck Móritz, 14. Brnnner Péter 50. Buchwald Mór, 22. Budai takarék és előleg egylet szövetkezet kor­látolt felelősséggel, 23. Budaőrsi takarékpénztár, 26. Budapesti alagút társulat, 29. Budapest-budaeörsi társas­kocsi részvény-társaság, 29. Budapesti általános árve­rési- és árucsarnok, mint szövetkezet, 38. Budapesti bank-egyesület részvény-társaság, 83. Budapest III-ik kerületi takarékpénztár, 86. Budapesti iparbank, 44. Bufanu Anna, 42. Balat M., 30. Bulati Zsigmond, 12. Bunderla János utóda Bár­dossy Joh., 7. Bürger H. Jakab, 47. Bürger Mór, 11. Burmaz Zsivko, 49. Büchelbauer & Unterrei­ner, 8. ! Cohen Elias S., 50. Cohn Móricz és társa, 31. I Consumverein in Orsova, registrirte Genossen­schaft mit beschränkter Haftung, 32. Cosmos Wrány, 26. Csácséi téglagyár-egylet mint részvénytársaság, 20. Csámszky Nándor, 4. Csaczai takarékpénztár, 48. Csalogovits Ödön, 18. Csavits Stefan, 13. Cserei Antal, 48. Csillag Kristóf, 19. Csizmadia árucsarnok szö­vetkezet, 25. Czecz István örökösei, 20. Czetz testvérek, 12. Czeglédi gőzmalom-rész­vénytársaság, 27, 36. Czeglédi magtár-egylet, mint részvénytársaság, 51. Czeglédi takarékpénztár egyesület, 36. Czincz Ignácz, 25. Czincz Jenő, 6. Czukoráru-csokoládé és drageégyár, ezelőtt Schwartz Antal és társa Weisz József WL L., 16.

Next

/
Thumbnails
Contents