Központi Értesítő, 1894 (19. évfolyam, 2. félév)

1894-07-01 / 52. szám

- 1075 — Királyi törvényszék A bejegyzést ren­delő végzés kelte, a czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a lióktefepek helye A czég birtokosa Czégvezetök Irattári | szám I Jegyzet Miskolczi törvényszék 1894. május 8. 5387. sz. 866,1 Róth Ármin Főtelep Féos Fióktelep Mlskoloz . . I Róth Ármin, pécsi lakos, rőföskereskedő Ci ír <N » 1894. május 22. 5903. sz. 874 1 Kohn Hermán Hermán Kohn Főtelep Féos Fióktelep Miskolcz Kohn Hermán, pécsi lakos, női kelme és ruhaáru üzlettulajdonos OS 00 IM » 1894. május 22. 5985. sz. 638 2 HochmannMiksa Miskolcz C5 iO <N Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1887. óvf. 10. számát.) V 1894. május 29. 6312. sz. 872/1 Sachs Endre Főtelep Mlskoloz Sachs Endre, miskolczi lakos, üveges C5 iO <N » 1894. junius 5. 6459. sz. 873/1 Altmann Berta­lan Főtelep Miskoloz Altmann B rtalan léniát, miskolczi la­kos, füszerkereskedő OS te C.4 Pancsovai törvényszék 1894. április 23. 1911. sz. 104, 2 Nikola Matics Főtelep Oppova 00 00 <x> 2? »-I 00 m Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1876. évf. 96. számát.) » 1894. május 7. 2990. sz. 66 3 J. Huber Főtelep Fanosova 00 00 <x> 2? »-I 00 m Iluber Victor Cor­nelius czégvezetői minőségének meg­szűnése bejegyez­tetett. (.Lásd 1888. évf. 106. számát.) S.-A.-U,j helyi törvényszék 1894. junius 16. 6242. sz. 893 1 Schridde Frigyes Főtelep Szerenos Schridde Frigyes, szerencsi lakos, rő­fös- ós rövidáru-kereskedő 00 00 <x> 2? »-I 00 m Mühlrad Salamon kereskedelmi meg­hatalmazott mint czégvezetési jogo­sultság nélküli üz­letvezető ebbeli mi­nősége bejegyezte­tik. Sz.-fehérvári törvényszék 1894. junius 21. 5196. sz. 210/1 Grosz Ignácz Ignácz Grosz Főtelep Kápolnás­Nyék Grosz Ignátz, épiiletfa-kereskedő, ká­polnás-nyéki lakos H CO y-4 T-I íj 1894. junius 21. 5211. sz. 209/1 Schlesinger Ignátz Főtelep Dunaadcny Schlesinger Ignácz, vegyeskereskedő, dunaadonyi lakó s C> CO TH • 1894. junius 14. 5042. sz. 208/1 Ungvári Mihály Főtelep Székes­fehérvár Un;:vári Mihály, rövid-, rőfös- és divat­áru-kereskedő, székesfehérvári lakos •H HH oí <N RH Szatmár némethi törvényszék 1894. junius 4. ' 7084. sz. 616/1 Fried Regina Klein Józsefné Főtelep Sárközujlak Fried Regiua Klein Józsefné, vegyeske­reskedő, »árközujlaki lakos •H HH oí <N RH » 1894. április 23. 5013. sz. 615 1 Weisz Izsák Főtelep Kökönyösd Weisz Izsák, vegyes- és terménykeres­kedő, kökönyösdi lakos Goldstein Máyer, ki a czéget p. p. jegyzi. •H HH oí <N RH » 1894. márczius 24. 3594. sz. 614 1 Paczek Miklós Főtelep Erdőd Paczek Miklós, vas-, fűszer- és norin­bergi vegyeskereskedő, erdődi lakos » 1894. márczius 12. 2965. sz. 613/1 Rooz Szilárd Főtelep Szatmár Rooz Szilárd, vegyeskereskedő Szatmá­ron 1894. február 22. 2072. sz. 611/1 Tyuskay ésRing­wald utóda Klein József Főtelep Szatmár Klein József, rőfös- és füszeráru-keres­kedő, szatmári lakos (Lásd ugyanezen lap társas czégjegy­zék rovatai között.) l*

Next

/
Thumbnails
Contents