Központi Értesítő, 1903 (28. évfolyam)

К Ö W V *AfiKAMARA ÁRA ЯП. 50905 NÉVJEGYZÉK á „Központi Értesítő" 1903. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok а »Központi Értesítő* lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abauj-Szántói takarékpénz­tár mint részvénytársaság 26. Abauj-szepsi takarékpénztár és zálogintézet 41. Abauj-Szikszói takarékpénz­tár mint részvénytársaság 34. Abonyi és Magyari 28. Achim Pál 16. Achim és Ondroviczki gőz­malma B.-csabán 17. Ackersmánn Adolf 13. Aczél és Radó 37. Ada-mohali egyesült taka­rékpénztár 29. Ada-moholi hitelintézet rész­vénytársaság 25. Adamovic u Mitrovici Ada­moviç braça Testvérek Mitrovicán 18. Adamovic H. P. Georg 18. Ada vidéki közgazdasági bank részvénytársaság 29. Adler D. 31. Adler F. 7. Adler Ignácz és fia 3, 3. Adler J. és Tsa 25. Adler Jakab 18. Adler Jozefa 9. Adler József 13. Agler Sándor ifj. 37. Adler Simon bizományos és terménykereskedő 22. Adler Zsigmond 21. Adler és Mezey 38. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság 34. Agárdi fogyasztási szövet­kezet felszámolás alatt 33. Agrár takarékpénztár rész­vénytársaság Maros-Vá­sárhelyt. 15. »Agraria« magyar gépfor­forgalmi részvénytársaság 48. »Agrumaria« részvénytár­saság 28. Agulár Ede »Ideál« czipő­gyára 31. Agulár és Friedmann 20. Aha és vidéke fogyasztási szövetkezet 25. Ajkai fogyasztási szövet­kezet 43. Ajkarendeki keresztény fo­gyasztási szövetkezet 43. Ajnácskő és vidéke fogyasz­tási és értékesítő szövet­kezet 45. Ajvász K. és Társa 22. Akasztó községi hitelszö­vetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 50. Akasztói Önsegélyző Egylet 23. Albina takarék és hitelinté­zet 18. Albina takarék- és hitelin­tézet brassói fióktelepe 6. Albisi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 2. Albrecht Adolf Parfümerie­waaren-Handlung 22. Albrecht G. András 31. Aldebrő és vidéke fogyasz­tási és értékesítő szövet­kezet 40. Alemann István 33. Aleksander Hafner, agen­turni i komisionalni po­sao 36. — (Fordításban : Hafner Sándor ügynök­sége és bizományos üz­lete) 36. Alexandrovits Nikolaus 23. Alfandry Jakab 41. Alfa-Separator részvénytár­saság 34, 34. Alföldi Dezső és társa 32. Alföldi Takarékpénztár Deb­reczenben 39. Algyői hitelszövetkezet, mint az. Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 13. Alkenylri hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitéiszövetkezet tagja 41. Almás-Kamarási takarék és önsegélyző egylet, mint szövetkezet felszámolás alatt 48. Alsóbagod és Vidéke ke­resztény fogyasztási és értékesitő szövetkezet 6. Alsóbagodi hitelszövetkezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 49. Alsó-Homoródi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 25. Alsókalocsai hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 1. Alsó-Karaszlói hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 32, 42. Alsó-Kéked és Vidéke fo­gyasztási és értékesitő szövetkezet 42. Alsókubini segélyegylet 32. Alsó-Lendvai takarékpénz­tár 46. Alsó-magyarországi m. kir., valamint kincstári és tár­sulati vasgyárak fogyasz­tási szövetkezete 41. Alsó-Némedi-i hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 48. Alsó-Segesd községi hitel­szövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 41. Alsó-sófalvihitelszövetkezel, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 49. Alsó-Vereczkei hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 49. Alsó-zsolczai hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 39. Alsók-Sarkad községi tej­szövetkezet 37. Alsok-Sarkadi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 17. Alt. David 23. Alt. Saly 2. Altmann Áron 35. Altmann Gábor 16. Altman Mórné 19. Altmanné és Császár 41, 41. Altstädter és Loewy 2. Andauer és Friedrich 38. Andrási és társai 3. Andrekovics Mihályné 43. Andrényi Károly és fiai 1. Andriska Jenő 26. Angyalos Mihályné 38. Anina Steierdorfer Berg- und Hüttenwerke gegenseitiger Unterstützungs Verein »Elisabeth« als Genossen­schaft 1, 43. Antal Károlyné szül. Sas Ida 10. Antler Leon 19. Antos Manó 2. Amigo Jozua 17. Apari tejszövetkezet 32. Apatini kölcsönös segély­egylet mint szövetkezet 29. Apatini takarék- és segély­egylet mint szövetkezet 36. Apatini Tej szövetkezet 4, 18. Apátfalvai takarékpénztár részvénytársaság 41. Apáthi tejszövetkezet 16. Apfel Antal 21. Apolló épitőtársaság rész­vénytársaság 17. Apolló kőolajfinomitógyár részvénytársaság 45. Apostag községi hitelszö­I

Next

/
Thumbnails
Contents