Központi Értesítő, 1904 (29. évfolyam)

SZEOEBJ KEi'KSffíiDriüfc É3 i«*HKAMARA K Ö M ^ " Á R A Tus** Man 50905 NÉVJEGYZÉK r a „Központi Ertesitő" 1904. évi folyamának első feléről. (4 czégek mellé kitett számok a »Központi Ertesitő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abaffy Aurél gözmosó- és vegytisztitó intézete 33. Abaffy Edmund gözmosó­és vegytisztitó-intézete 33. Abauj-Csányi ós vidéke fogyasztási ós órtókesitö szövetkezet 43. Abaj-Szepsi Takarékpénz­tár és zálogintózet 45. Abanj-Szikszói Takarék­pénztár mint részvény­társaság 29. Abádszalóki takarókpénz­tár részvénytársaság 31. Abeles, Albert M., trgo­vina dasaka i gradjev­nog materijala — (For­dításban : Abeles M. Al­bert deszka- ós építési anyag kereskedésé) 23. Abeles Miksa Özvegye 32. Abeles Miksa özvegye ós fia 32, 32. Abrahamoviez és Koro 3. Abránovich Árpádné 61. Ackermann Ignátz 11. Aczól Károly ifj. 10. Aczól Zsigmond 38. Aczól Zsigm. ós Ts. 38. Ada községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 48. Ada-moholyi Hitelintézet részvénytársaság 23. Adásvételi vállalattulaj­donos Kornis Benőné, Kemnitzer-utcza 7.18. Adler ErnÖ 18. Adler Ignácz ós fia 5. Adler L. Jakab és testvére bankbetéti társaság 11 Adler Josefa utóda 21. Adler Testvérek 30. Adonyi takarékpénztár részvénytársaság 48. Adorján Testvérek 52. Agrár takarékpénztár rész­vénytársaság Maros­vásárhelyt 9, 24, 28, 28. Agricola hitelbank mint részvénytársaság 8. Agrumaria részvénytársa­ság 14. Aha és vidéke fogyasztási szövetkezet 31. Ajaki keresztény fogyasz­tási szövetkezet üO. Ajkai fogyasztási szövet­kezet 36. Ajnácskö ós Vidóke fo­gyasztási és értékesítő szövetkezet 40. Alberti-Irsai-Cz.berczeli népbank részvénytársa­ság 26, 33. Alcsút és Vidóke fogyasz­tási ós értékesítő szö­vetkezet 48. Alexander, Sándor, trgo­govina sa zamorskom i materijalnom robom i bojami — (Fordításban Aleksander Sándor gyar­mat* és fűszeráru- ós festókkereskedése) 23. Alföldi Takarékpénztár Debreczenben 52. Almádi-i für (Jő részvény­társaság 36. Almás járási takarékpénz­tár részvénytársaság 34. Almás-kamarási köz-égi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 41. Alpár és vidéke keresztény fogyasztási szövetkezet 43. Alsó-Bisztra és vidóke hi­telszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 11. Alsó- ós Felső-Kócsónyi mezőgazdasági szesz­főzde szövetkezet 37. Alsófehér vármegyei Gaz­dasági Bank és Takarék­pénztár Készvónytársa­ság 2. Alsó-Jára községi hitel­szövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 21. Alsó-Kalosai hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi hitelszövetke­zet tagja 11. Alsó-Láposi fogyasztási és hitelszövetkezet 8. Alsó-Len dvai takarékpénz­tár 49. Alsó-magyarországi m. k., valamint kincstári ós társulati vasgyárak fo­gyasztási szövetkezete 31. Alsó-muraközi takarék pénztárral egyesült ön­segélyző szövetkezet 36, 40. Alsónánai tejszövetkezet 43. Alsó-Nerezniczei hitelszö­vetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitel­szövetkezet tagja 24. Alsónyóki tejszövetkezet 10. Alsó-sófalvai fogyasztási és értékesítő szövetkezet korlátolt felelősséggel 30. Alsó-sófalvai hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 31. Alsó-Szelii fogyasztási és órtókesitö szövetkezet 26. Alsószentmártoni népbank szövetkezet 51. Alsó-Szivágyi keresztény fogyasztási ós órtókesitö szövetkezet 1^. Alsó-Szuhai fogyasztási ós órtókesitö szövetkezet 21. Alsó-váradi tej- és saját egyéb gazdasági termé­keit órtókesitö szövet­kezet 31. Alsó-zsolczai hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 29. ALsok-Sarkadi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 36. Al-ok-Sarkad községi tej­szövetkezet 20. Altman Bernát 28. Altstädter Ignácz 8. Alvincz-nagyszeben-vörös­toronyi vasút részvény­társaság 26. Ambrózfalvi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 3, 39. Andai Manó 5. Andrényi Károly ós fiai 38, 38. Andriska Jenő 7. Angermaver Emma 44 Angol-osztrák bank buda­pesti fióktelepe 10, 22, 44. Angyal Kálmán 83. Angyalfi Károly 24. Antalfalvai elölegezési hi­telegylet, mint szövet­kezet 28. Antalfalvai járási takarék­pénztár részvénytársa­ság 20, 28. Apatini kölcsönös segély­egylet, mint szövetke­zet 23. Apatini takarók- ós segély­egylet, mint szövetke­zet 23. Apfel Sámuel 16.

Next

/
Thumbnails
Contents