Központi Értesítő, 1909 (34. évfolyam, 2. félév)

1909-07-01 / 52. szám

XXXIV. évfolyam. — 1445 — Budapest, 1909. Julius 1-én. 52. szám. Megjelenik az 1875. évi XXXVII ik t. cz. 8-ik § a alap­ján, minden csütörtökön és vasárnap. Szétküldetik a Közgazda­sági Értesítővel együtt min­den csütörtökön. KÖZPONTI ERTESITO KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M, KIR, MINISZTER. Előfizetések csupán я Közgazdasági Értesítő kiadó­hivatalánál V., Akadémia-u. 3. szám alatt fogadtatnak el, még pedig csakis a két lapra együttesen. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) <*) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó és alszáma A czég szószerinti szöveg« A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezctők Irattári I szám jegyzet Aranyos­maréti törvényszék 1909. junius 21. 2149. sz. 493/2 Diamant Samu Főtelep Oazlány t О 05 00 Átvezettetett a kereskedelmi társas czégek jegyzékének II. kötet 4 90. lapjára. (Lásd 1890. évf. 105. számát.) Budapesti törvényszék 1909. junius IS. 70751. sz. 15016/1 Mogyorós Adolf Főtelep Budapest Mogyorós Adolf férfiszabó ipar­iizlettulajdonos, budapesti lakos. 05 0 аз оГ 00 CD Üzlete : V., Nádor-utcza 34. szám. » 1909. junius 18. 71492. sz. 15017/1 Beer Dezső Főtelep Budapest Beer Dezső képeslevelezőlap-áru­sitó, budapesti lakos. a> 0 05 Üzlete : VI., Király-utcza 32. szám. » 1909. junius 18. 71493. sz. 15018/1 Kóbor Károlyné Főtelep Budapest Kóbor Károlyné született Blau Hedvig kutyanyiró és kutyákkal, vala­mint kutya-sportczikk»kkel való keres­kedő, budapesti lakos. 05 О 05 .-i Üzlete : V., Ferencz József-tér 5—6. szám. » 1909. junius 18. 71495. sz. 15019/1 Kertész Oyuláné Főtelep Budapest Kertész Gynláné született Keitzer Vilma tej- és tejtermék-kereskedő, budapesti lakos. CD О 05 .-4 Üzlete : VII., Aréna-út 5. szám. » 1909. junius 18. 71497. sz. 15020/1 Fisch Márk és Sperl Nándorné Főtelep Budapest Sperl Nándorné született Ma­sclielt Eleonora tisztított baromfi- és vadhuskereskedő, budapesti lakos. 05 О 05 Î? О CD Átvezettetett a .kereskedelmi társas czégek jegyzékének LI. kötet 59. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai között.)' Üzlete : IX., Központi vásárcsarnok. Désl törvényszék 1909. junius 18. 6006. sz. 508/1 Altenheim Irma Főtelep Szalonna (Szolnok-Doboka megye) > Altenlieim Irma tüzifa-kereskedő szalonnai és kolozsvári lakos. OS О 05 Ю SL 1 > *

Next

/
Thumbnails
Contents