Központi Értesítő, 1914 (39. évfolyam, 1. félév)

NEVJEGYZEK a „Központi Értesítő" 1914. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abádszalóki Hitelszövetkezet 27, 41, 41. Abádszalóki tejszövetkezet 19. Abádszalóki takarékpénztár részvénytársaság 40. Abai kölcsönös népsegélyző egylet mint szövetkezet 29. Abauj-Enyiczke és vidéke fo­gyasztási szövetkezete 32. Abaujszántó és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 49. Abaujszepsi takarékpénztár és zálogintézet 25. Abauj-Szina-Kenyheczi fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 44. Abel Bernát 50. Abelsberg Lajos 17. Abendschein János gőzfürósz­szel felszerelt falcereskedés 43. Abonyi közgazdasági Bank Részvénytársaság 24. vbonyi testvérek 12. bt Antal ifj. 4. ;ht József ós társai czég bizományosa Kovács Sámuel­né 7. akerman Lipót 11. ckerszmann S. és Tsa 27. czél ós Heller 17. ida-Moholyi egyesült takarék­pénztár 18. Ada-moholyi hitelintézet rész­vénytársaság felszámolás alatt 50. Ada községi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 37. Adavidóki közgazdasági bank részvénytársaság 27, 31. Adácsi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 38. Adai szerb földmívelők szövet­kezete 48, 48. Adásvételi Értesítő-Vállalat Haupt Ignácz 17. Adleff Richárd 23. Adler Ármin likőrgyáros 11. Adler automobilok Busa ós Fekete 13. Adler B. 52. Adler, Barth, Hegedűs és társai „Unió" szikvizgyárak társu­lata 24. Adler Ignátz 49. Adler Jakab 28. Adler Jakab egyeztető 24. Adler Jakab és Stern Béla 24. Adler Lajos és társa 7, 7. Adler R. és Társa 14. Adler és fia fényképészeti mű­terme 37. Adler Testvérek 28. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság 26. Adorjáni keresztény fogyasztási szövetkezet 26. Adria könyvnyomda részvény­társaság 19. Adria Nemzetközi fuvarlevele­ket felülvizsgáló iroda Glück, Lusztig és Radó 21. Adria reklámszalaggyár Váginó 17. Agrár bank és takarékpénztár részvénytársaság 40. Agrárbank részvénytársaság 40, 42. Agrár hitelszövetkezet 40. Agrár takarékpénztár részvény­társaság 26. Agrár takarékpénztár részvény­társaság Maros-Vásárhely tt 24, 29. Agrária mezőgazdasági gépek ós kellékek gyári raktára Eckstein ós Szenes 48. Agricola gazdasági gép- és motorvállalat Rosmann Lázár 17. Agricola gazdasági részvény­társaság Vajdahunyadon 44, 44, 46. Agricola gazdasági raktár- és előleg-szövetkezet felszámolás alatt Vajdahunyadon 26. Agricola tejlefölöző gyár Löwi 2. Agrumaria olasz és franczia déligyümölcs, friss fajgyü­mölcs, korai főzelékfélék és hazai termények értékesítése Beer Fedora 19. Aha és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 36. Akasztói keresztény fogyasztási és értékesítő szövetkezet fel­számolás alatt 18. Alagi Takarékpénztár Rész­vénytársaság 15, 43. Alapító és szervező kereskedelmi tarsulat részvénytársaság 45. Albert—Irsai — Cz. -berezeli nép­bank részvénytársaság 36. Alberti dr., .Wohl és Társa 27, 31. „Albina" takarék- és hitel­intézet 41. Albisi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 43. Alcsiki bank részvénytársaság 34. Alexa Bogdánná özv. 45. Alexander Mártonné és társa 16. Alfa-Separator Részvénytársa­ság 12, 43. 47. Alfalu Faipar Részvénytársaság 12. Alföldi Általános Bank Rész­vénytársaság 44. Alföldi Czukorgyár részvény­társaság 21. Alföldi Ellenzék könyvnyomda és hírlapkiadó vállalat Vajda Ernő 18. Alföldi gazdák Terményértéke­sítő szövetkezete 4, 37. Ahmentária általános élelmi­szer-értékesitő részvénytársa­ság 36. Allianz élet- és járadékbiztosító részvénytársaság Bécsben magyarországi fiók igazgató­sága 17. „Allianz" élet- és járadék­biztosító részvénytársaság Bécsben pozsonyi vezérkép­viselete 7, 14. Alkalay A^oK fa fia ut-' i 47. 47. * Alkotás-u kezet f Almajant pénztá: zovicsc

Next

/
Thumbnails
Contents