Központi Értesítő, 1915 (40. évfolyam)

509Ü5 >VX I i/ i/.jdt^. NÉVJEGYZÉK a „Központi Értesítő" 1915. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek Ábai kölcsönös népsegélyző egylet min 1 szövetkezet 4 . Abauj-Mogyoroska községi fo­gyasztási szövetkezet 13. Abaujszéplaki fogyasztási és értékesítő szövetkezet 40. Abauj-szepsi takarékpénztár és zálogintézet 40. Abádszalóki gőzfürész és gőz­malom részvénytársaság 51. Abádszalóki takarékpénztár részvénytársaság 35. A B. Á. (A Budapesti Általá­nos) Ablak- és lakástisztitó-, padlóbeeresztő -, poloskairtó­és vaacum-abonáló részvény­társaság 6, 9. Ackermann M. escomptni posao u Bjelovaru. — (Fordí­tásban : Ackermann M. le­számitoló üzlet Belovárban) 34. Ackersmann Adolf 49. Aczél és Bild 11. Aczél Testvérek 17. Adamoholi egyesült takarék­pénztár 19. Aclavidéki közgazdasági bank részvénytársaság 35. Adler- automobilok Bura és Fekete 2. Adler Ernő 2. Adler F. i drug. — (Fordítás­ban : Adler F. és társa) 49. Adler Felix 43, 48. Adler Hugó általános kereske­delmi ós ügynökségi iroda Aradon 34. Adler Sándor 46, 46. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság 44. Adorján János 6. „Adria" magyar királyi tenger­hajózási részvénytársaság 4, 20. Aerogengázgyár Építő- és Üzemvállalat Finály Károly Lipót 11. Agrár takarékpénztár rész­vénytársaság 24. Agricola hitelbank, mint rész­vénytársaság 4, 35. Agrumaria részvénytársaság 50. Aivaz B. 45. „Ajutorul" takarék- és hitel­intézet részvénytársaság 49. Aka ztó községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 36. Alberti-Irsai — Cz.-berezeli nép­bank részvénytársaság 26. Alberti-Irsai takarékpénztár Részvénytársaság 13. Albina takarék- és hitelintézet 3, 6. Albrecht Kari 34. Alcinai takarék- és előlegegylet mint szövetkezet 14. Alcsuthi segélyegylet mint szö­vetkezet 47. Aldebrő és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 30. Alexander Manóné özv. 43. Alföldi Czukorgyár részvény­társaság 32. Alföldi Takarékpénztár Debre­czenben 49. Alföldi Tégla- és Agyagipar Részvénytársaság 41. Alkotás-utczai társasház szö­vetkezet felszámolás alatt 9. Almádi fürdő részvénytársaság 47. Almás járási takarékpénztár részvénytársaság 29. Almáskamarási li itelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 37. Alpári hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 31. Alsóboldogfalva és vidéke hi­telszövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitelszövet­kezet tagja 18, 18. Alsódabasi fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 40. Alsó- és felsőábrányi fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 38. Alsó- és Felsőváradi Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 14, 37. Alsófehérvármegyei gazdasági bank és takarékpénztár részvénytársaság 30. Alsókarnacsi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 41 Alsókápolnai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 23 Alsókorompa és vidéke hitel szövetkezet, mint az Orszá gos Központi Hitelszövt­kezet tagja 11. Alsókubini segélyegylet Alsó­kubinban mint szövetkezet 48. Alsok-Sarkad községi tejszövet­kezet 33. Alsólendva vidéki takarékpénz­tár részvénytársaság 30. Alsólopassó és vidéke fogyasz­tási szövetkezet 50. Alsónémedi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja fel­számolás alatt 33. Alsórábaközi hidegvérüló te­nyésztők szövetkezete fel­számolás alatt 16. Alsószeli-i hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 7, 17. Alsószúcsi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 24, 42. Altmann i drug. — (Fordítás­ban : Altmann ós társa részv. társ. Bjelováron) 48. Altstädter és Leowy 32. Alvincz és vidéke hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 27. Amerikai czipő-részvénytársa­ság 9, 47. Amerikai Gummiforrasztó Tár­saság Gergely Károly 1. Amerikai irodaberendezési vál­lalat Nagy és Vértes 45. III*

Next

/
Thumbnails
Contents