Központi Értesítő, 1920 (45. évfolyam, 2. félév)

50905 NÉVJEGYZÉK r a „Központi Értesítő" 1920. évi folyamának második feléről. (A cégek mellé kitett számok a „Központi Értesítő" lapjaim k folyószámjsit mutatják.) Egyéni és társas cégek. Abdái Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 63. Abeles Emil. 76. Abódszalóki gőzfürész és gőz­malom részvénytársaság. 99. Abonyi közgazdasági bank rész­vénytársaság 61. 66. Abonyi műmalom és villamos­művek részvénytársaság 102. Abonyi önsegélyző egylet 62. Abt Albin 101. Acsádi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 100. Aczél és Bild 95- 95­Aczél és Társa Gőzfavágó és fa­kereskedelmi Részvénytársa­ság 93. Aczél és Vámos 67. Adácsi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 88—88. Adler Andor 88. Adler H. 87. Adler Imre bankbizományi üz­let 96. Adler Károly bankbizományos 90. Adler Manó 54. Adler Oszkár és Sándor 92. Adler Richárd 96. Adler Rudolf 92. Adler Sándor 86. Adler Sándor banküzlet 102. Adler Sándor könyv- és zenemű­kereskedése 101. Adler Wolf Vilmos 80. Adorján Árpád 82. Adorján és Spiró 101. Adria filmforgalmi Részvénytár­saság 99. Adria magyar cipőgyár Eckstein Jakab 93­Adria szappangyár Böröcz és társa 53. Adria tengerhajózási részvény­társaság. 54. Aesculap kötszergyár dr. Edel­mann József 53­Aesculap vaselin és kozmetikai gyár részvénytársaság 54. Ager kert- és mezőgazdasági rész­vénytársaság 105. Agil Kereskedelmi és Ipari Rész­vénytársaság 85­Agrár Bank Részvénytársaság 99­„Agrár-Technika" Ipari és Mű­szaki Kereskedelmi Részvény­társaság 105. „Agrária" hitel- és ingatlanfor­galmi vállalat Suta József 55­Agrária kereskedelmi részvény­társaság 75, 76. Agrária Szőlőtelepitő Részvény­társaság 83. Agrária terménykereskedés Kep­pinger Károly 56. „Agricola" export-import rész­vénytársaság 104. Agulár Ernő 72. Ajkai Hangya Fogyasztási és Ér­tékesítő Szövetkezet 77­Ajtai és Balogh 55­Ajtai Dezső 55­Akasztó községi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 86. Akasztópusztai Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet84. Alapi Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 55­Albrecht Jemnitz 100—100. Albus szappangyárak Schützer Jakab és Fia 64. Alcsut és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 81. Aldebrői Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 77 „Alektor" istenhegyi baromfi­mintatelep Részvénytársaság 58. Alexander és Liebermann utóda Glück Miksa 102—102. Alföldi általános bank részvény­társaság 97­Alföldi gőzfürész és őrlőmalom részvénytársaság 89, 102. Alföldi Termelő és Élelmiszer ér­tékesítő Szövetkezet 59­Alhói takarékpénztár részvény­társaság 81. Alpár és Alpár 100—100. Alsóbagodi Hangya keresztény fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 71. | Alsók és Csurgósarkad községi Hangya szövetkezet 82. Alsok-Sarkad községi tejszövet­kezet 57­Alsólendvai központi szeszfőző szövetkezet felszámolás alatt 83. Alsópetény fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 83­Alsósági Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 103. Alsótoldi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 68. Altmann és Halász 60. Amatörök forgalmi szövetkezete 87 Ambra egyesült likőrgyárak és gyiimölcslepároló részvény-tár­saság 98—101. Andrásfai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 100. Ambrus és Knapecz 94. Ammon vegyipari részvénytár­saság 105. i An csel és Grünfelä 103. ' Andornaki Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 90. Angol Felsökabátkészi tő társaság Varga Simon és Társa 67. Angol-Magyar Bank Részvény­társaság 94—94, 96. Antal Ferenc 99­Anyagértékesitő Intézet Rész­vénytársaság 88. Apenta Részvénytársaság S2. „Apolló" drogéria Fischer Vil­mos 72. Apolló mozgószinház részvény­társaság 85­Apor József 94. Aporkai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 58. Arany D. és Fia 102. Arany D. és Fia likőr-, rum- és konyakgyár részvénytársaság 99­Aranyossy, Ballásch és Hollop 78. „Aratrum" Motor- és Gőzeke­tulajdonosok szövetkezete 105. Ardó József 103. Argay József és Társa 67 Asbóth és Hoffmann 103. Aszfalt- és Kátrányipar Rész­vénytársaság 103. Asztalosok Anyagraktár Szövet­kezete, mint az Iparosok Or­szágos Központi Szövetkezet tagja 78. Attala és vidéke Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 92. Atkár községi fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 84. „Atlantika" nemzetközi import­és export részvénytársaság 54, 89­Atlantis kereskedelmi és ipari korlátolt felelősségű társaság, központ Wien. budapesti fiókja 96.

Next

/
Thumbnails
Contents