Központi Értesítő, 1925 (50. évfolyam)

i Vo. 50905 NEVJEOYZEK A „Központi Értesítő" 1925. évi folyamának első feléről, (3 cégeh mellé hitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámolt mutatják.) Egyéni és társas cégek. A Mi boltunk kereskedelmi rész­vénytársaság 23. A Nép lapkiadó részvénytársa­ság 6. A Polgár hírlapkiadó vállalat részvénytársaság felszámolás alatt 4. Abai kölcsönös népsegélyző egy­let, mint szövetkezet felszá­molás alatt 20. Abaujszántói takarékpénztár részvénytársaság 8. Abádszalóki gőzfürész és gőzma­lom részvénytársaság 6, 25. Abádszalóki Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 7. Abádszalóki takarékpénztár rész­vénytársaság 2. Abodi kőszénbánya részvénytár­saság felszámolás alatt 26. Abonyi Arthur műszaki, kereske­delmi részvénytársaság 19. Abonyi közgazdasági bank rész­vénytársaság 2, 26. Acidum vegyészeti művek rész­vénytársaság 4. Aczél és társa gőzfavágó és fa­kereskedelmi részvénytársaság 20. Aczél Sándor 4. Adhaesin vegyipari részvénytár­saság 4. Adler és dr. Fuchs 22. Adler Ignác 23. Adler József 12. Dr. Adler László terményügy­nök 25. Adonypusztaszabolcs Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 20. Adonyi takarékpénztár részvény­társaság 7. Adorjánházai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 20. Az Adriai biztosító társulat ma­gyarországi igazgatósága és a nemzetközi baleset ellen bizto­sító részvénytársaság magyar­országi vezérképviselősége tisztviselőinek takarék- és elő­leg egylete mint szövetkezet felszámolás alatt 22. Adria filmforgalmi részvénytár­saság 19. Adria konzervgyár részvénytár­saság 8. Adria tápszerművek és kereske­delmi részvénytársaság 8 Aera fémárugyár részvénytársa­ság 15. Aeroexpress részvénytársaság légiforgalmi vállalat 6. Agentur der Süddeutschen Donau Dampfschiffahrts Gesellschaft für die Länder der Ungarischen Krone 12. Agrár industria részvénytársaság 4. Agrár-technika ipari és műszaki kereskedelmi részvénytársaság 19, 19. Agrária fatermelő és fakeres­kedelmí részvénytársaság 9,15. Agrária kereskedelmi részvény­társaság 23. Agrária mezőgazdasági részvény­társaság 19. Agrária tejipari és élelmiszer kereskedelmi részvénytársaság 4, 10, 15. Agrária terménykereskedés Kep­pinger Károly 12. Agrikultura kereskedelmi rész­vénytársaság 3. Agromerkantil kereskedelmi rész­vénytársaság 15, 19. Agros mezőgazdasági kereske­delmi részvénytársaság 4. Akantisz István és János vas- és acéláru nagykereskedése 22. Akasztó községi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 10. Alagi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 3, 3. Alagitakarékpénztár részvénytár­saság 17. Alba vegyészeti gyár részvény­társaság 8, 19. Albatros textilművek részvény­társaság 24, 25. Albertfalvai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 14, 17, 21. Alberti-Irsai-C.-berceli népbank részvénytársaság 14, 21. Alberti-Irsai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 3. Albus keményítőgyár részvény­társaság 14. Albus papírkereskedelmi rész­vénytársaság 14. Aleklor istenhegyi baromfi min­tatelep részvénytársaság 14. Alfa celluloidgyár részvénytár­saság 8. Alfa épitő részvénytársaság 24. Alfa papirüzem részvénytársaság 9, 22. Alföldi általános bank részvény­társaság 7. Alföldi bank és kereskedelmi rész­vénytársaság 16. Alföldi cipőipari részvénytársaság 10. Alföldi cukorgyár részvénytársa­ság 19. Alföldi fakereskedelmi részvény­társaság 7, 10. Alföldi ház részvénytársaság 22. Alföldi kefeüzem részvénytársa­ság 12. Alimentaria általános élelmiszer és állatértékesitő részvénytár­saság 10. Alimentária gazdasági és kereske­delmi részvénytársaság 10, 15. Alkalmi áruház Seidenfeld Mózes 15. Alkotás művészház részvénytár­saság 19­Allianz és Gizella egylet biztosító részvénytársaság 20. Almáskamarási hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 21. Alsóegerszegi kisgazdák Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 10, 26. Alsódunántuli körzeti mezőgaz­dasági hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 16. Alsó- és felsőberecki hitelszö­vetkezet, mint az Orsz. Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja felszámolás alatt 3­Alsólendva járási hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 26. Alsónánai tejszövetkezet 26. Alsónémedi-i takarékpénztár részvénytársaság 17, 24, 24, 24, Alsónyéki tejszövetkezet 7-

Next

/
Thumbnails
Contents