"Központi Értesítő, 1928 (53. évfolyam, 2. félév)

öü il 0 S NEVJE S / a „Központi Ertesitő" 1928-ik évi folyamának (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak íolyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. A „Rend" lapkiadó részvény­' társaság 43. Az Újság részvénytársaság 30, 40. Aág Jenő 37. Abasár és vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 48. Abaujkéri Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 35. Abaujszántó és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja 35. Abaujszántói takarékpénztár részvénytársaság 46. Abaujvár és vidéke fogyasz­tási és értékesitő szövetke­zet 50. Abádszalóki takarékpénztár részvénytársaság 48. Abádszalóki tejszövetkezet 44. Abonyi Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 39. Abonyi közgazdasági bank részvénytársaság 31. Abonyi mümalom és villamos­müvek részvénytársaság 44. Acidum vegyészeti müvek rész­vénytársaság felszámolás alatt 40, 43. Aczél bőrruházati ipar 28. Aczél és Székely 40, 40. Aczél Károly fatermelési, fa­ipari és épitési részvénytár­saság 52. Aczél Zsigmond vadkereske­delmi részvénytársaság 33, 43. Adácsi fogyasztási és értéke­sitő szövetkezet 31. Adamovits János 38. Adamovich Károly és társa 31, 41. Adamovich Miklós utóda 32. Adándi Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 38. Adászteveli Hangya fogyasz­tási és értékesitő szövetkezet 42. Adler Emánuel 39. Adler Jónás vegyeskereskedő 48. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság 5i'. Adria biztosító társaság ma­gyarországi igazgatósága 35. Adria faipar és faárugyár részvénytársaság felszámo­lás alatt 40. Adriatica bor és törkölyle­párló részvénytársaság 40, 43, 44. A. E. G. unió magyar villa­mossági részvénytársaság 28, 35. Aedificatum részvénytársaság 51. Aeró részvénytársaság fel­számolás alatt 33. Agrárbank és kereskedelmi részvénytársaság 27, 27, 41, 46. Agrár industria részvénytár­saság 49. Agrár hitelszövetkezet felszá­molás alatt 31. Agrária jelzálog forgalmi részvénytársaság felszámo­lás alatt 35. Agrária kereskedelmi rész­vénytársaság 41. Agrária mezőgazdasági és kereskedelmi részvénytársa­ság 42. Agrippina tengeri, folyami és szárazföldi szaliitmányokat biztositó társaság magyar­országi vezérképviselősége, felszámolás alatt 30. Agrolux községeket és mező­gazdaságokat villamositó részvénytársaság 3S. Aggteleki fogyasztási és érté­kesitő szövetkezet 35. Ahel Ferencz 37. Aigner Antal 48. Aivaz és Forbát 47. Ajka és vidéke hitelszövetkezet, •mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 42. Ajkai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 42. vitéz Ajtayné és társai 30. Akóts István 29. Alacskai kőszénbánya és villa­mossági részvénytársaság 43. Alapkő építőipari munka és termelő szövetKezet 43. Albatros textilművek rész­vénytársaság felszámolás alatt 43. Albertfalvai Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet felszámolás alatt 52. Albertfalvai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 38, 38. Alberfalvai viziinü részvény­társaság 44. Alberti-Irsai takarékpénztár részvénytársaság 38, 38. Alcsut és vidéke fogyasztási és értékesitő szövetkezet 42. Alektor istenhegyi baromfi .mintalep részvénytársaság 33. Alexander Adolf 37. Alexander és társai 50. Alexander Vilmos 36. Alexandra hotel részvénytár­saság felszámolás alatt 47. Alfa épitő részvénytársaság felszámolás alatt 43. Alfa kés és acélárugyár rész­vénytársaság 47. Alfa papiriizem részvénytársa­ság 47. Alföldi borpincészet Frankel Lajos 46. Alföldi közgazdasági bank, imint szövetkezet Szolnokon felszámlás alatt 44. Alföldi közgazdasági részvény­társaság 29. Alföldi sütőiparosok beszerzési és értékesitő szövetkezete 30. Alföldi szegedi szalámigyár részvénytársaság felszámo­lás alatt 41. Alföldi szövőgyár részvénytár­saság budapesvi fiókja 50. Alföldi takarékpshizUn Deb­recenben 27, 06. Alimentaria gazdasági és kereskedelmi részvénytársa­ság 40. Alkotás házépítő részvénytár­saság 49. Aller képes csalácii lapok 33. Ifj. Almási Gábor 39.

Next

/
Thumbnails
Contents