Központi Értesítő, 1932 (57. évfolyam, 1. félév)

JÍ-ÍÖZGAffi.ECmET fy lEVJEClZEK a Központi Értesítő 1932-ik évi folyamának első feléről (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. Abaújszántó és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja 8, 11. Abaújvár és vidéke hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 4. Abda községi hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 2. Abeles I. Henrik 14. Abonyi első téglagyár rész­vénytársaság 23. Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 26. „Acetic" vegyiművek rész­vénytársaság 20. Ackermann Műszövő Rész­vénytársaság 20. Aczél Zsigmond Vaskereske­delmi Részvénytársaság 15, 15. „Adél" szappan és illatszer­gvár Román és Dénes 14. Adél szappan és illatszergyár Román Gyula 14. Adler és Bauer 14, 24. Adler és Klein 15. Adler Hermán 3. Adler Lajos és Fia 24. Adria Biztosító Társulat ma­gvarországi igazgatósága 5, 12. A. E. G. Unió magyar villa­mossági részvénytársaság 17. Aesculap Magyar Fogkefegyár Grósz és Deutsch 9, Aeternitas ingatlan részvény­társaság 12. „Affinéria" galvan intézet részvénytársaság 26. Afra-könyvforgalmi részvény­társaság felszámolás alatt 3. Agrár Gazdasági és Kereske­delmi Részvénytársaság 18. Agrária bizományi részvény­társaság felszámolás alatt 3. Agrária szőlőtelep részvény­társaság 26. Agrikultura Kereskedelmi Részvénytársaság 11, 11, lí, 24. Aggteleki fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet felszámo­lás alatt 4. Ajaki keresztény fogyasztási szövetkezet 3. Akasztói Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 18, 19. Alagi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 24. Albertfalvai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 24. Albertfalv ai Textilipari Rész­vénytársaság 21. Albert László 13. „Albert" mezőgazdasági és házingatlan részvénvtársaság 5, 8, 26. „Albus" szappan- és Olajgyár Schützer Jakab és Fia 14. Alföldy Ferencz hentes, mé­száros és csemegeáruüzlete 24. a Alföldi Gépkereskedelmi Rész­vénytársaság 18. Alföldi Gőzfürész és őrlő­malom Részvénytársaság 22, 22. Alföldi Kereskedelmi és Me­zőgazdasági Részvénytársa­ság 3. Alföldi könyv, zeneműkeres­kedés, antiquarium, Auffer­ber László 15. Alföldi nyerstermék értékesítő részvénytársaság felszámo­lás alatt 13. Alföldi Pénzintézet Részvény­társaság 24. Alföldi Sertéshizlaló és Hús­ipari Részvénytársaság í. Alföldi Takarékpénztár Deb­recenben 17. Alföldi Tégla és Cserépgyár Herskovits Dávid 11. Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaság 17, 17, 17. Alkotás-utca 7/a. számú ház szövetkezet 9. özv. Almássv Lajosné és tár­sai gvümölcskereskedők 7. Almás-járási takarékpénztár részvénytársaság 22, 22, 22. Almáskamarási hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 16. Alsódabasi fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 24. Alsódunántúli Traktorőrség Molnár és Pommer 1. Alsó-Sarkad községi tejszövet­kezet 16, A tlf[>APE5TI KTiRgSK. ÉS FARKAMARA WmVTÁRA a s Alsónánai tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tej­szövetkezeti Központ tagja 16. Alsónémedi—Ócsavidéki Taka­rékpénztár Részvénvtársaság 10, 18. Alsónyéki Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tagja 3. Alsópáhoki Kisgazdák Tejszö­vetkezete 24, 24, Alsóvadászi fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 4. Alsóvámosi és Györgyabadi-i Hangya fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 10. Alszopori Tejszövetkezet 22. Alt Gylla Bőrgyár és Keres­kedelmi Részvénytársaság 24. Altor tejtermékforgalmi rész­vénytársaság felszámolás alatt 5, 9. Amazon ruházati vállalat rész­vénvtársaság 20. Ambrózfalvi hitelszövetkezet mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 10, 19. Ambrus Józsefné 6. Améta kereskedelmi részvénv­társaság 19. Amica Ecetipari Részvénytár­saság 21. Amylum Oxigéngyár és Keres­kedelmi Részvénytársaság 3. Anarcsi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 21.

Next

/
Thumbnails
Contents