Központi Értesítő, 1936 (61. évfolyam, 1. félév)

3ÍÉTJEGTZÉK a Központi Értesítő 1936-ik évi folyamának első felérő] (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. „A Mai Nap Napilapot bérlő és kiadó kft." felszámolás alatt 21. Abai Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszö­vetkezeti Központ tagja 3. Abaliget és vidéke „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 6. Abádszalóki Takarékpénztár Részvénytársaság 18. Abodi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 6. Abonyi első téglagyár rész­vénytársaság 21 Abonyi Gyümölcsértékesitő és Központi szeszfőző szövet­kezet 13. Abonyi Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tej­szövetkezeti Központ tagja 25. Achim és Ondoviczki gőz­malma B. Csabán 10. Acht József és Társai 19. Acsád és Vidéke Tejszövet­kezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Köz­pont tagja 23. Aczél és evőeszközművek rész­vénytársaság 9. Aczél Károly Fatermelési, Fa­ipari és Építési Részvénytár­saság 23. Aczél Testvérek 14. Adácsi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 16. Adi bőr, cipő export-import és bizományi részvénytársaság 24. Adler és Vadász 13, 13. Adler Hermann 12. Ifj. Adorján József borkeres­kedő 20. Adressor Címírógép és Iroda­technikai korlátolt felelős­ségű társaság 20. Adria Biztosító Társulat ma­gyarországi igazgatósága 4. A Adria Selyemszövőgyár Rész­• vénytársaság 24. „Adriatica Forgalmi Iroda k. f. t." 26. Aedificatum Részvénytársaság 10, 10, 10, 10. „Aedificium" Házépítő és In­gatlanforgalmi kft. 3. AEG Unió magyar villamos­sági részvénytársaság 3. Aero Műszaki és Kereskedelmi Kft. 13. „Ager" Mezőgazdasági és Ke­reskedelmi Részvénytársaság 23. Agraria Kereskedelmi Rész­vénytársaság 12. Agrárbank és Kereskedelmi Részvénytársaság 21. „Agrár Borkereskedelmi korlá­tolt felelősségű társaság 7. „Agrár kiviteli és szállítási szö­vetkezet" 26. Agrártermék Értékesítő és Fo­gyasztási Szövetkezet 10. Agrár termény és magkereske­delmi kft. 14, 14, 14. Agros Mezőgazdasági Keres­kedelmi Részvénytársaság felszámolás alatt 14. „Agyagosi Tojás- és Tejterme­lők Szövetkezete 12. Ajka és Vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 25. Ajkai kőszénbánya részvény­társaság 19. Ajkarendek és Bakonygyepesi tejszövetkezet 25. Akasztói „Hangya" fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 6. Akácfa-uccai mozgó és film­ipari kft. 26, 26, 26. „Alba Textil Kereskedelmi kft." 6. „Albert" mezőgazdasági és ház­ingatlan részvénytársaság 26. „Alcsut és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet" 19.

Next

/
Thumbnails
Contents