Központi Értesítő, 1940 (65. évfolyam, 1. félév)

50005 HETJE6TZEE a Központi Értesítő 1940-ik évi folyamának első feléről. (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. A Mai Nap Ujságvállalat Részvénytársaság 1. „Az Est Lapok Színházjegy­irodája kft'' felszámolás alatt 5, 10. Az Újság Részvénytársaság 4. Abarai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 18, 18. „Abaszéplaki „Hangya" fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet" 1. Abaujszántói Hitelintézet Részvénytársaság 8. Abaujszántói Takarékpénztár, mint részvénytársaság 11. Abaujszemere és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja 6. „Abauj-Szepsi-i Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tag­ja" 23. „Abaujszinai „Hangya"' fogy. és ért.-szövetkezet" 1. Abádszalóki Takarékpénztár Részvénytársaság 17. Abelesz Sámuel 9. Abonyi első téglagyár rész­vénytársaság 21. Abrincsosi bazaltbánya k. f. t. 9, 16. Abt Antal 5. Aczél és Bild Részvénytársa­ság 23. Ackermann Műszövő Rész­vénytársaság 17. „Acsalagi fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet" 15. Acsád és Vidéke Tejszövetke­zet, mint az Országos Ma­gyar Tejszövetkezeti Köz­pont tagja 10, 20. ,Adás-vételi, kiviteli, beho­zatali kft." 2, 2. „Adima" vagyonkezelési és ke­reskedelmi részvénytársaság 22, 22. „Adler Ernő Gabona és Ta­karmánykereskedelmi k. f. t." 12. Adler Miklós utóda Binder Sz. Titusz oki. mérnök fanagy­kereskedés 24. Adler Móric gabonakereskedő 10. Adorjánházai Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tagja 5. Adria Selyemszövőgyár Rész­vénytársaság 10. „Adriatica Forgalmi Iroda k. f. t." 21. Aesculap Magyar Fogkefegyár kft. felszámolás alatt 11. Africana behozatali és kiviteli kft. felszámolás alatt 12. Agra r. t. Marcelháza 18, 18, 18. Agrárglobus mezőgazdasági gépkereskedelmi részvénytár­saság 20. „Agrária" Gyéripari és Keres­kedelmi Részvénytársaság 25. .Agrária'' Mezőgazdasági Ter­melő és Értékesítő Szövetke­zet 6, 6. Agrár-Industria részvénytársa­ság 21, 11. Agrár, Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság 13. „Agrár" kereskedelmi rész­vénytársaság" 12, 12, 12. „Agrár kiviteli és szállítási szövetkezet" 9, 25. Agrártermék Értékesítő és Fo­gyosztási Szövetkezet 9. „Agreement" Ipari és Keres­kedelmi Részvénytársaság 5.

Next

/
Thumbnails
Contents