Központi Értesítő, 1940 (65. évfolyam, 2. félév)

III. „Arbor" fakereskedelmi szö­vetk. korlátolt felelősséggel Kassa, felszámolás alatt" 52. Argay Laszlóné bor és sör­nagykereskedés 48. „Armatúra, Cső- És Gépkeres­kedelmi Korlátolt Felelős­ségű Társaság" 30. Armuth Márk 30. Aroma Vegyipari k. f. t. 33. „Ars Hungarica" Képzőművé­szek és Műbarátok Gazda­sági Szövetkezete 33, 33. „Artic" Általános Részvény­társaság Technikai és Ipari célokra 40. Arzola vegyészeti kft. 43. „Astra" biztosító részvénytár­saság 36. Aszódi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 44. „Asztag" Terménykereskedel­mi Részvénytársaság 35. Asztalos és Faiparosok Ter­melő és Értékesítő Szövet­kezete 29, 29. Asztalosok és Kárpitosok ter­melő és értékesítő Szövet­kezete 30. Asztalosmesterek Termelő Szövetkezete — korlátolt felelősségű bejegyzett társa­ság — Kassán, felszámolás alatt 27. Athenaeum irodalmi és nyom­dai részvénytársulat 29. Attila-nyomda részvénytársa­ság 3Í. Attila ucca 33. sz. Házépítő Szövetkezet 45. Atlas Gépkereskedelmi Rész­vénytársaság 35. „Atlas" Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Részvény­társaság 38. Atlasz olaj és vegyipari rész­vénytársaság 44. Augenfeld Lajos kereskedelmi részvénytársaság 27, Aula Építő Szövetkezet fel­számolás alatt 41. Auróra filmgyártó és filmfor­galmazó kft. 31. Auspitz Antal 42. Autójavító Ipari és Kereske­delmi Részvénytársaság 45. Automobil technikai és fém- 1 öntőgvár részvénvtársaság 31. Autoszalon, Zsillé Testvérek Kft. felszámolás alatt 49. Autótaxi Budapesti Automobil Közlekedési részvénytársa­ság 29, 44. AVOLA Marcipángyár kft. 43, 43, 43. Azur Festék és Vegyipari Szö­vetkezet 39. Ács Béla 40. Ádám Testvérek fűszer, bor, csemege és gyarmatáru űz let 29. „Ádámvölgyi Kőszénbánya kft." 46. Ádler Ármin, épület, tüzifa­kereskedés és építkezési vállalkozás 37. Agó és Vidéke Hangya fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet 41. Ágotái Károly filmfelvétel ké­szítő és filmkölcsönző 41. Ágytoll kereskedelmi kft. 31, 45. „Ájfalucskai „Hangya" fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet" 29. Általános Áruhitelbank Rész­vénytársaság felszámolás alatt 51. Általános Borpincészet kft. 44. 44. Általános Faipari és Fakeres­kedelmi részvénytársaság 30. 44. Általános Gépkocsi-Közleke­dési Részvénytársaság 32, 32. Általános Hitelintézet szövet­kezet korlátolt felelősséggel felszámolás alatt 39. Általános Inkasso-Bank Rész­vénytársaság 33. Általános Ipari és Kereskedel­mi Részvénytársaság Ungvár 36, 36, 36. Általános Nyomda és Grafi­kai Intézet Részvénytársaság 46. „Állvány" Építő Korlátolt Fe­lelősségű Társaság felszámo­lás alatt 30. Ániszfeld Sándor vaskereske­delmi részvénytársaság 41. Árkád Építő kft. 46. Árpádgyógyfürdő részvény­társaság 41. Árubehozatali korlátolt fele­lősségű társaság 51, 51. Árubeszerző, Értékesítő és Lebonyolító Mezőgazdasági Szövetkezet 33, 33, 33, 33.' Árubevásárló Szövetkezet 31. Áru-, Bútor- és Csomagszállít­mánvozás Lerner János kft. 30. Aru Export korlátolt felelős, ségű társaság 43. Áruértékesítő és felszerelési részvénytársaság 28, 42. „Aru terjesztésére alakult k. f. t." 38. Árvái Lajos textil nagykeres­kedő 44. Ásványrárói hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 42. Ásványvíz Kft. 51. Átányi fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 29. B Babér utcai házépítő kft. 31. Babócsai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 40. „Bachus" borkereskedelmi részvénytársaság 38. Back Arnold 52. Badacsony Borvidék Központi Szeszfőző Szövetkezete 27, 27. Badacsonyi Bazaltbánya rész­vénytársaság 30, 31. „Badaló és Vidéke Hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja" 50. Bader Andor 30. Badiny György fakereskedö 41. Bagaméri hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 28. Bagó Erzsébet bor, sör és mindennemű égetett italok nagykereskedése és bizomá­nyi árusítása, valamint köz­vetítése Orosháza 31. „Baja-Bezdán-Zombor-Apatin­Szondi helyi érdekű vasút részvénytársaság" felszámo­lás alatt 48. Bajai és Dely 35, Bajai Önsegélyző Hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 50. Bajai Posztó- és Takarógyár Részvénytársaság 40. Bajai Tüzelő és Építőanyag­kereskedők, Beszerzési, Ter­melő és Értékestíő Szövet­kezet 49. Bajánházai „Hangya" fogyasz­tási és értékesítő szövetke­zet 30, 30. Bayer János Bornagykereske­dése Nagykovácsi 42. Bayer József Antal 35. „Bajkay István" 28. Bajnai Tejszövetkezet,, mint az Országos Magyar Tej­szövetkezeti Központ tagja 32. Bajza-ucca 40. sz. bérház rész­vénytársaság 49. Bakai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 31. Bakács-udvar részvénytársa­ság 41. Bak és Vidéke Hangya fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet 33. Bakonybéli hitel és faipari termelő szövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 49.

Next

/
Thumbnails
Contents