Központi Értesítő, 1941 (66. évfolyam, 1. félév)

50S05 IETJEGTZGK a Központi Értesítő 1941-ik évi folyamának eliő feléről. (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak foiyónámait mutatják.) Egyéni- és tánsancégek. „Abafájai Hangya fogyasztási, termelő és értékesítő szö­vetkezet". 23. Abai János. 4. Abaligeti tejszövetkezet fel­számolás alatt. 6. „Abaszéplaki Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tag­ja." 10. „Abaujkéri „Hangya" fogyasz­tási és értékesítő szövetke­zet" korlátolt felelősséggel. 11. „Abaujszántó és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja" 10, 10. Abaujszántói Hitelintézet Részvénytársaság felszámo­lás alatt 16, 16. Abaujszántói Takarékpénztár, mint részvénytársaság 16. Abaujszántó Nagyközség Köz­ponti Szeszfőző vállalata 6. „Abaujszemere és vidéke hi­telszövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitelszö­vetkezet tagja" 14. „Abauj-Szepsi Hitelintézet, felszámolás alatt" 19. ,,'Abauj-Szepsi-i Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja'' 1 Abaujszinai tejszövetkezet 18. „Abaujvár és vidéke fogyasz­tási és értékesítő szövetke­zet" korlátolt felelősséggel 20, 20. Abaujvár és vidéke hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 17. Abt Antal 9. Abonyi első téglagyár rész­vénytársaság 23. Abonyi Gyümölcsértékesítő és Központi Szeszfőző Szö­vetkezet felszámolás alatt 15. „Acetic" Vegyi művek rész­vénytársaság 9. Acél és fémmegmunkáló kft. 13. Acélkereskedelmi korlátolt felelősségű társaság 13. Ackermann Józsefné szül. Aut Mária 3. Ackermann Műszövő Rész­vénytársaság 14. „Acsalagi fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet" 21. „Adás-vételi, kiviteli, behoza­tali kft." 6. 13. Adászteveli Gazdák Tejszö­vetkezete 17. Adászteveli Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tagja 17. ifj. Adelmann Jánosné 13. „Ady" Harisnyagyár R. T. 24, 24. Adler Adolf és Fia 14. Adler és Bauer 1. „Adler és Gold" 16. „Adler és Gold, likőr és rum­gyár betéti társaság" 1, 16, 16. Adler J. Jenő posztókereske­dése 19. Adler Lázár, bor- és sör nagy­kereskedés, Bustyaháza. 17. Adler Sámuelné szül. Spiczer Bella 19. Adorjáni Béla 14.

Next

/
Thumbnails
Contents