LITERATURA - A MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének folyóirata 38. évfolyam (2012)

2012 / 1. sz.

MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT Terjeszti a Balassi Kiadó és a Libro-Trade Kft. Előfizethető a Balassi Kiadónál (I 136 Budapest, Hollán Ernő utca 33.1V/5.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a kiadó ERSTE Bank I 1991 102-02120733 számú számlájára. Példányonként megvásárolható BALASSI KÖNYVESBOLT I 137 Budapest, Katona József utca 9-11. Tel.:212-0214 ÍRÓK BOLTJA 1061 Budapest, Andrássy út 45. Tel.: 322-1645:342-4336 Fax: 342-43 I I ATLANTISZ KÖNYVSZIGET 1061 Budapest, Anker köz 1-3. Tel./fax: 267-6258 továbbá a nagyobb könyvesboltokban és a Libro-Trade Kft. mintatermében I 173 Budapest, Pesti út 237. librotrade@librotrade.hu www.librotrade.hu Külföldön terjeszti a Balassi Kiadó HU ISSN 0133-2368 A folyóirat megjelenését támogatta Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Kulturális Alap

Next

/
Thumbnails
Contents