Állami tanitóképezde, Léva, 1940

Komáromi tankerület. Kiadta: a magyar királyi állami líceum igazgatósága — Léva, Zách-utca 7. Telefon: 59. A LÉVAI M. KIR. ÁLL. LÍCEUM ÉVKÖNYVE az 1940—41. iskolai évéről, fennállásának 2. évében. Szerkesztette : Dr. TÓTH ANTAL igazgató. Nyomatott: Nyitrai és Társánál, Léván. 1941-728

Next

/
Thumbnails
Contents