Limes - Tudományos szemle, 1. évfolyam (Tatabánya, 1988)

1988 / 1. szám

KOMÁROM MEGYEI TDDOMÁNVOS SZEMLE 1088 A TARTALOMBÓL Megyénk egyik korai természet­tudományos könyve/Esztergom megye és környékének flórája/ Feichtinger Sándor orvos-bota- nikus/Szitakötő-faunisztikai vizsgálatok Tatabánya környé- kén/A Gerecse lepkészeti kuta­tásainak helyzete, újabb ered- ményei/Adalék a Komárom kör­nyéki entomocönózisok ismere­téhez és védelméhez/A csiga- fórgató/A Ferenc-majori halas­tavak madárvilága/A Gerecse- hegység geomorfológiai fejlő- déstörténete/Komárom megye ásványai/Környezetvédelem — társulással/Kislexikon/

Next

/
Thumbnails
Contents