Limes - Tudományos szemle, 21. évfolyam (Tatabánya, 2008)

2008 / 1. szám

) / I. A MONARCHIA A TÖRTÉNETI IRODALOMBAN: Hcmyák / / Árpád a szerb, Sckcsevits Dénes a horvát. Gaucsík Ist­/ / ván a szlovák történetírás Monarchia-képéről • II. HASON­// s' LÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK AZ OSZTRÁK—MAGyAR MCNARCHIÁ- / / BAN: Katona Csaba a Monarchia magyar és cseh fürdőiről, Majdán —^ / János a vasút társadalmi szerepéről, Pilkhcffer Mónika az épületállo­/ mány változásáról és a városképre gyakorolt hatásáról • III. MÜHEiy-. Fried Ist- ván: A Monarchia szláv irodalmairól, Szalai Anna Kóbor Tamás önéletrajzi vonat­kozású regényeiről • ÍV. NÉZŐPONT: „A Kert és a Műhely". Körkérdés történészekhez: V. SZEMLE: Vér Eszter Virág, Vesztrcczy Zsolt, Wencz Balázs. Horváth Géza recenziói ALAPÍTOTTA Kcmárcm-Esztergcm Megye Önkormányzata FŐSZERKESZTŐ Virág Jené FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES L. Balogh Béni MUNKATÁRSAK Csáti Csaba, Cserfán Ferenc (Bukarest). Hornberger Judit, Ress Imre. Seres Attila, Vesztrcczy Zsolt, Zeidler Miklós MŰSZAKI SZERKESZTŐ Sárai Dezső BORÍTÓTERV Sellyéi Tamás Ottó XXI. ÉVFOLYAM 77. SZÁM MEGIELENIK NEGYEDÉVENTE. FOLYÓIRATUNK AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM, A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM, A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS TATABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL IELENIK MEG. KIADIA A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA 2500 ESZTERGOM, VÖRÖSMARTY U. 7. Szerkesztőség: 2800 Tatabánya, Fő tér 6. - Városháza Telefon: 34/515-700/344, 06-30/747-7890; Fax: 34/311-283 E-mail: virae47@tatabanya.hu Honlap: www.limesfolyoirat.h u: www.artlimes.hu Levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 1244 Nyomda: Alfadat-Press Kft., Tatabánya HU ISSN 0238-9266 Nytsz.: 13/SZI/1207/K/91. TUDOMÁNYOS SZEMLE

Next

/
Thumbnails
Contents