Lobogó, 1970. július-december (12. évfolyam, 27-53. szám)

1970-09-16 / 38. szám

Ipari forradalom — és kémkedés Az imperialista hírszerző ügynöksé­gek a kor legfejlettebb technikáját bo­csátják ügynökeik rendelkezésére. Ké­pünkön írógép-aljazatba rejtett kém­iroda teljes felszerelése látható. A mi­niatürizált berendezések között — egye­bek mellett — morzeüzemű adó­vevő készülék, rejt jelző elektronikus adapter, a berendezést illetéktelen ke­zek használata ellen biztosító önrob­bantó készülék, a megtévesztő adás vé­telét kimutató és jelző automatika is látható Képünkről viszont az biztonsággal megállapítható, hogy a legfejlettebb technikával rendelkező ügynökök sorsa is előre megpecsételtnek látszik, hiszen az elhárítás eszközei még ezeknél is fejlettebbek — gis — Az Ifjúsági Parkban Ez az Ifjúsági Park nem Buda­pesten sem Varsóban, hanem egy lengyelországi kisvárosban műkö­dik. A bájos lengyel kislányok szombat és vasárnap délutánon­ként sereglenek össze, hogy fiú­ismerőseikkel a tánc és a társas élet örömeiből részt kérjenek ma­guknak Osakai újdonság Az Expo ’70 kiállításon mu­tatták be ezt az ügyes kis vil­lanykerékpárt. A háziasszo­nyok örömére szolgál, ugyanis nagy bevásárlókosárral van felszerelve. 140 wattos teleppel működik, mely 8—10 órás útra elegendő. Átlagosan 10—15 kilométer óránkénti sebesség­gel közlekedik. Városi forga­lomban különösen előnyös, mi­vel halk, és nem szennyezi a levegőt. (K, Z.) Gyilkosság — levélben Levélben is lehet gyilkosságot elkövetni. Egy nyugatnémet — bizonyos Linde úr — a házán többet akart keresni, azonban a régi negyed, zömmel nyugdíjas V bérlői képtelenek voltak a felemelt lakbért kifizetni _ Linde úr ekkor írta meg gyilkos leveleit. Lakóinak egyszerűen felmondott Illetve azt ajánlotta néhányuknak, hogy a jelenlegi bérleti díjért hagyják el mos­tani lakásukat, és költözzenek le a pincébe. Ott — úgymond — életük végéig nyugodtan ellakhatnak, s a tüzelőt sem kell „nagy magasságba szállítaniuk ” Griegerné nyugdíjas azonban a pincénél néhány méterrel mélyebbre költözött öngyilkos lett, a sírgödröt választotta otthonául. Bérlőtársai az öngyilkosság szin helyére a képünkön látható feliratot mázolták „Itt üldözte az öngyilkosságba R. Linde háziúr a 76 esztendős Grieger bérlőnöt ” B. S. Maxi?Mini? Maxi? m A Gundelben került sor a Fővárosi Kézműipari Vállalat idei őszi-téli di­vatbemutatójára. Milyen ruhákat lát­hattunk? Főleg maxi-szabásúakat, gondoljuk, exportra. Marxi-kabátoka' is mutattak, gazdag szőrme díszítés­sel. Az öltözékeket a kabát anyagá­ból készült hosszú-hosszú sál egészíti ki. Ügy tűnik: ezek a ruhák igen ke véssé alkalmazkodnak a hazai hétköz­napi élet körülményeihez. Hiszen képzeljük el, egy fiatal családanya reggel felölti a „délelőtti” ruhát, s munkába indul. Esetleg csak két vil­lamosmegállónyit kell utaznia. Az el­ső pillanatokban már úgy kell egy vi­gyázatlan utastárs lába alól kiránci- gálnia a fehér prémmel díszített ka­bátja szárnyát: s időben le sem száll­hat: hosszú sál-uszálya egy bevásárló­szatyor hálójába gabalyodik Ráadásul egy-egy ilyen maxi-ruha elkészítéséhez hét-nyolc méter anyag szükséges; még konfekcióárakat szá­molva sem kerülhet kevesebbe 3500— 4000 forintnál Ezért érthető az a hangos tapsvihar, amellyel a bemutató részvevői a gyér számban látott, ízléses mini-ruhákat köszöntötték (B. K.) Szeptember 26. Tv; — 14.58: Elmúlt negyed, mindjárt fél (zenés filmt la Ai-Petöíi cimú regényéből. 16.05: lg> élünk... 17.20: Operarészletek. 17.46: Mikro fórum. 18.09: Színes népi muzsika. 19.35 Kapcsoljuk az Erkel Színházat. 22.20: Mas; nósok, figyelem! 23.05: Sosztakovics-müvek. 23.40: Nóták. PETŐFI: 8.05: Népi muzsika. 8.20: Schu- bert-művek. 11.45: Versek. 12.00: Kórusok népdalokat énekelnek. 12.30: Zenekari mu­zsika. 14.00: Kettőtől — hatig . . . 18.10: Laj- tha László: VE vonósnégyes. 18.30: Jose­phine Baker estje. 19.13: Tarimenes utazása. Rádiójáték, II. rész. 20.25: John Kihót Ame­rikában. Zenés játék. 22.24: Daniel Baren­boim zongorázik. 23.15: Tánezene. 23.40: Operarészletek SZEPTEMBER 26. — SZOMBAT KOSSUTH: 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Anda Géza és Jasha Heifetz lemezeiből. 10.05: Az Ötös fülke. Rádiójáték. 11.15: A Nyugat lánya (operarészletek). 12.30: Meló­diakoktél. 14.25: Üj Zenei Üjság. 15.20: Csak fiataloknak! 16.08: Emlékezés Vikár Bélára. 16.40: Szombat délután. 17.54: Üj lemezeink­ből. 19.21: Hermelin. Vígjáték három felvo­násban. 22.25: Táncoljunk! 0.10: Melódia koktél. PETŐFI: 8.05: Operacsillagok — operasla gerek. 9.00: Nóták. 9.45: Válaszolunk hall­gatóinknak! 12.00: Népdalok. 12.20: Vivaldi művek. 13.03: Liszt-művek. 14.00: Naprafor­gó. A Gyermekrádió műsora. 15.15: Fritz Kreisler hegedül. 15.30: Falvakban, mezőkön. 16.05: Letűnt századok nyomában. 16.20: Da niel Barenboim zongorázik. 17.01: A hét mii sorából. 18.10: Húszas stúdió. 19.35: Kap csoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Kb. 21.55: Népdalok. 22.25: Alkotóműhelybei. 22.40: Shakespeare az operaszínpadon. 23. Kadosa Pál zongorázik SZEPTEMBER 27. — VASÁRNAP KOSSUTH: 6.10: Kellemes vasárnapot! 8.15: Népdalok. 8.45: Operarészletek. 9.10: Aarinai Antje. Mesejáték. 9.50: Olvasmány­élmények. 10.03: Brahms: D-moll hegedű­zongora szonáta. 10.30: Vasárnapi koktél. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.13: Az év­század nagy Beethoven-előadói. 15.08: Rész­letek a Haj című zenés játékból. 15.25: Köz­vetítés a Magyarország-Ausztria válogatott labdarúgó-mérkőzésről. 17.25: Traviata (ope rarészletek). 18.10: Faluról — falunak, mu­zsikával. 19.10: Daniel Barenboim zongorá­zik. 19.38: Offenbach-operettdalok. 19.53: Edith Piaf zenés életregénye, I. rész. 20.35: Elektra. Rádiójáték. 22.20: Népi muzsika. 22.46: Honegger: Johanna a máglyán — ora­tórium. 0.10: Lully-áriák. PETŐFI: 7.00: A görögkatolikus egyház félórája. 7.30: Barokk orgonamuzsika. 8.00: Miska bácsi lemezesládája. 8.30: Mit hal­lunk? Érdekességek a jövő hét műsorából. 9.10: Az álruhás kertészlány (operarészle­tek). 10.06: Szívesen hallgattuk! 11.15: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. 12.57: Petykó és Matykó. Mesejáték. 14.00 Táskarádió. 15.00: Mit üzen a Rádió? 15.35: Mire jó a zongorista? IX. rész. 16.05: Ez is, az is... Hámori Éva műsora. 18.15: Köl­tők albuma. 18.30: Astrid Varnay énekel. 19.10: A ma is élő Pasteur. Előadás. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Kb. 21.35: János vitéz (részletek). 22.00: The Lu vietnami író színművének rádióválto­zata. 23.10: Tánczene SZEPTEMBER 22. — KEDD 17.58: Hírek. 18.05: Tanár úr kerékpáron (riportfilm). 18.30: Hogyan készítik? (a IV. ötéves terv készítése a vállalatoknál). 19.00: Esti mese. 19.15: Stendhal: Vörös és fekete (Közvetítés a Miskolci Nemzeti Színházból, felvételről), kb. 22.20: TV-Híradó SZEPTEMBER 23. — SZERDA 17.53: Hírek. 18.00: Kertbarátok. 18.30: Ti zen Túliak Társasága. 19.20: Esti mese. 19.30: Francis az ősi Afrikában. 20.00: TV-Híradó 20.20: Magyarázom a Jövőnket (rajzfilm-so rozat). 20.30: Angyal kalandjai (angol film). 21.20: Nyitott könyv. 22.25: TV-Híradó SZEPTEMBER 24. — CSÜTÖRTÖK 17.58: Hírek. 18.05: A vadászat (kisfilm) 18.30: A Tv Galériája. 19.10: Reklámmüsoi 19.20: Esti mese. 19.30: „Rizi-bizi.. (köny nyűzenei műsor). 20.00: TV-Híradó. 20.20 Fórum. kb. 22.00: TV-Híradó SZEPTEMBER 25. — PÉNTEK 17.58: Hírek. 18.05: Riadó a határon (rí portfilm). 18.35: Emberek és nyereségek (ri portfilm). 19.05: Esti mese. 19.20: TV-Hírado 19.40: Budapesti Zenei Hetek 1970. 20.40: A novellairodalom gyöngyszemei (két tévéjá ték). 21.40: Szülők, nevelők egymásközt 22.20: TV-Híradó SZEPTEMBER 26. — SZOMBAT 14.58: Elmúlt negyed, mindjárt fél (zenés film). 16.35: A kiállításon láttuk... (ripon film). 16.55: Kiállítási krónika (riportfilm). 17.10: Hírek. 17.25: Antenna. 18.05: Sanzon ról-sanzonra. 18.30: A TV jelenti. 19.15: Ci cavízió . . . 19.30: Emlékezés Vikár Bélára 20.00: TV-Híradó. 20.20: Pesti erkölcsök (Mól nár Ferenc műviből) 22.10: TV-Híradó 22.30: Hangverseny a fertődi Esterházv­kastélyból. SZEPTEMBER 27. — VASÁRNAP 9.00: Gyorsan, ügyesen, bátran... Közve­títés Szófiából. <10.00: Kiskunsági lovasnapok (kisfilm). 10.25: Hétmérföldes kamera (úttö rőhíradó). 10.40: A Tenkes kapitánya. 11.05: Üttörők Vietnámért (Közvetítés az Üttörö- stadionból). 12.10: Torna (Közvetítés a Sport- csarnokból) . 15.20: Magyarország-Ausztria labdarúgómérkőzés. 17.25: A Világosság Vi­lágéve. 18.15: Delta. 18.40: Nicholas Nickleby. 19.05: A világ térképe előtt. . . 19.20: Esti mese. 19.35: Vendégünk: Avery Brundage, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. 20.00: TV-Híradó. 20.20: Magyarázom a jö­vőnket (rajzfilm-sorozat). 20.30: Vízszintes — függőleges . . . kb. 22.00: TV-Híradó A műsorváltozást a napi sajtó közli.

Next

/
Thumbnails
Contents