Állami főreáliskola, Lőcse, 1874

gf n J\lIagy. ki r. ÁLLAMI FŐREÁLTANODA ÉRTESITVÉNYE. V. SZÁH, 1874. Tartalom. I. Értekezések: 1. A mértani rajzról. 2. Eszmék s észrevételek a nemzetgaz­daságiam oktatásnak a reáltanodákra nézve tervezett felvétele tárgyában. II. Adatok az 1873/4 tanévről. KASSÁX, J'ÍYOM. ^erfer Jíároly acad. könyvnyomdájában. 1874.

Next

/
Thumbnails
Contents