Állami főreáliskola, Lőcse, 1878

ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA A LŐCSEI MAGY. KIR. ÉRTESÍTŐJE, az 1878—79-i\ki tanévről. X. szám. TARTALOM: I. Értekezések: i. Az égés tüneményei. 2. Eszmék és észrevételek az ifjúság erkölcsi nevelésének állapotáról és érdekeiről. 3. A főreáliskola története az első évtizedben. II. Adatok a lefolyt tanévről. LŐCSE. REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1879.

Next

/
Thumbnails
Contents