Állami főreáliskola, Lőcse, 1884

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁT,T,AWT FŐREÁLISKOLA 1BT1SÍTÖJ1 az 1884—1885-ki tanévről. r XVI. szám. TARTALOM: I. Értekezés: A levegő, népszerű értekezés az egészségtan köréből. II. Adatok a lefolyt tanévről. III. Statistikai táblázatok. IV. Jelentés az 1884/85. tanévről. V. Tudósítás a jövő 1885—86-iki tanévre vonatkozólag. LŐCSE. REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1885.

Next

/
Thumbnails
Contents