Állami főreáliskola, Lőcse, 1904

fl LŐCSEI MflQY. KIR, ÁLLAMI EŐREflLISKOLfl ÉRTESÍTŐJE RZ 1904—1905-IK TflNÉURÓL NYOMATOTT A SZEPESVÁRMEGYEI KÖZIGAZGATÁSI KÖNYVNYOMDÁBAN - ........... -LŐCSE,1905=—- ■■=

Next

/
Thumbnails
Contents