Állami főreáliskola, Lőcse, 1905

fl LŐCSEI MflCY. MR. ÁLLAMI EŐREflLlSKOLfl ÉRTESÍTŐJE AZ 1905—1906-IK TANÉVRŐL, NYOMATOTT A SZEPESVtfRMEGYEI KÖZIGAZGATÁSI KÖNYVNYOMDÁBAN ^ — LŐCSE 1905- -

Next

/
Thumbnails
Contents