Állami főgimnázium, Losonc, 1870

ELSŐ TUDÓSÍTÁS A LOSONCZI ÁLLAMGYMNASIUMRÚL 187° rik iskolai évben. DR- LENGYEL DÁNIEL. IGAZGATÓTÓL. Pest, 1871. NYOMATOTT A ..MAGYAR NYOMDA“ BETŰIVEL.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents