Állami főgimnázium, Losonc, 1904

A LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM 1904-1905. KÖZLI: BENICZKY KÁLMÁN IDEIGLENES IOAZQATÓ. LOSONCZ, 1905. NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIOMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents