Állami főgimnázium, Losonc, 1908

LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖGIjvi. .ZIUM ÉRTÉS ÍTŐJ E 1908—1909. A KÖZLI: BENICZKY KÁLMÁN IGAZGATÓ. LOSONCZ, 1900. NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIOMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents