Állami főgimnázium, Losonc, 1912

A LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI F UM ÉRTESÍTŐJE : 1912-1913. KÖZLI: BENICZKY KÁLMÁN IGAZGATÓ. •••••• •*r 1913. NYOMATOTT KÁRMÁN ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETÉBEN LOSONCZON.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents