Állami főgimnázium, Losonc, 1938

FELSZABADULT TERÜLETEK TANKERÜLETE, DEBRECEN. 1938—39-IK TANÉV A LOSONCI M. KIR. ALL. ^ GIMN .4. TUM ' (II.-VI. R.-GIMN., VII.-VIII. REFORM. R.-GIMN.) ÉRTESÍTŐJE KÖZZÉTESZI: FRENYÓ GYŐZŐ ID. MEGBÍZOTT IGAZGATÓ. BENKÖ BÉLA KÖNYVNYOMDÁJA, LOSONC

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents