Acta Biologica 26. (1975)

1-2. szám

ACTA BIOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: 1082 BUDAPEST, ÜLLŐI ÜT 78. KIADÓHIVATAL : 1368 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Biologica eredeti értekezéseket közöl a kísérletes biológia köréből. Az Acta Biologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként 1 kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Biologica Szerkesztősége, 1082 Budapest, Üllői út 78. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadó-n&l (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215—11488), külföldre pedig a „Kultúra''’ Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.P.B. 149. Bankszámla 218-10990) vagy annak külföldi képviseleténél és bizományosainál. The Acta Biologica, a quarterly of the Hungarian Academy of Sciences, publishes papers on experimental biology. The four issues make up a volume of some 450 pages per year. For details concerning the submission of manuscripts see, Directions to Contributors. Subscription: Kultúra Trading Co. for Books and Newspapers, 1389 Budapest 62, P.O.B. 149 or with representatives listed on the verso of the cover. The rate of subscription is $ 32.00 a volume.

Next

/
Thumbnails
Contents