Acta Chimica 18. (1959)

1-4. szám

ACTA CHIMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI CSŰRÖS ZOLTÁN TECHNIKAI SZERKESZTŐ FINÁLY ISTVÁN BUDAPEST XI., MAGYARI ISTViN U. 10. Az Acta Chimica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a kémiai tudományok köréből. Az Acta Chimica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a technikai szerkesztő címére küldendők. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A szerkesztőség kéz­iratokat nem ad vissza. Az Acta Chimica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Meg­rendelhető belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-44), külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Budapest VI., Népköztársaság útja 21. Bankszámla : 43-790-057-181), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Chimica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der chemischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Chimica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Ckimica Budapest, 62, Postafiók 440. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs- Aussenhandels-Unternehmen »Kultura« (Budapest VI., Népköztársaság útja 21. Bankkonto No. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents