Acta Chimica 71. (1972)

1. szám

ACTA CHIMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK IDEGEN NYELVŰ KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI LENGYEL BÉLA TECHNIKAI SZERKESZTŐK DEÁK GYULA és HARASZTHY-PAPP MELINDA Az Acta Chimica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a kémiai tudományok köréből. Az Acta Chimica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, egy-egy kötet négy füzet­ből áll. Évente átlag négy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a szerkesztőség címére (Budapest 112/91 Műegyetem) kül­dendők. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A szerkesztőség kéz­iratokat nem ad vissza. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest L, Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Chimica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der chemischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Chimica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Vier Hefte bilden einen Band. Jährlich erscheinen 4 Bände. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Chimica Budapest 112/91 Műegyetem An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: $16.00. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandels-Unternehmen »Kultúrát (Buda­pest I., Fő utca 32. Bankkonto No. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents