Acta Geologica 11. (1967)

1-3. szám

ACTA GEOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDTANI KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 2 1. Az Acta Geologica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a földtan és a rokon tudományok köréből. Az Acta Geologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg: több füzet alkot éven. ként egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Geologica, Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Geologica előfizetési ára kötetenként belföldre 120, külföldre 165 forint. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Geologica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der geologischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Geologica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden jährlich einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Geologica, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 165 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs- Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« (Budapest I., Fő utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents