Acta Geologica 21. (1977)

1-3. szám

ACTA GEOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDTANI KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 21 Az Acta Geologica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a földtan és a rokon tudományok köréből. Az Acta Geologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg: több füzet alkot éven­ként egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Geologica, Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24‘ Bankszámla 215-11488), a külföld számára a „Kultúra” Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P. O. B. 149 Bankszámla: 218-10990 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Geologica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der geologischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Geologica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden jährlich einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Geologica, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementpreis pro Band: $ 36.00. Bestellbar bei »Kultúra« Außenhandelsunternehmen (1389 Budapest 62, P. O. B. 149 Bankkonto Nr. 218-10990) oder seinen Auslandsvertretungen.

Next

/
Thumbnails
Contents