Acta Historiae Artium 9. (1963)

1963 / 1-2. szám

ACTA HISTÓRIÁÉ ARTIUM A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI VAYER LAJOS A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI BERCSÉNYI DEZSŐ, VAYER LAJOS, H. ZÁDOR ANNA TECHNIKAI SZERKESZTŐ RÓZSA GYÖRGY SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST., V., ALKOTMÁNY UTCA 2 1. Az Acta Históriáé Artium német, angol, francia, orosz és olasz nyelven közöl értekezé­seket a művészettörténet köréből. Az Acta Históriáé Artium változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Históriáé Artium, Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Históriáé Artium előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest L, Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181 sz.), vagy külföldi képviseleteinél, bizományosainál. Die Acta Históriáé Artium veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Kunst­geschichte in deutscher, englischer, französischer, russischer und italienischer Sprache. Die Acta Hirtoriae Artium erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Históriáé Artium, Budapest 502, Postafiók 24 An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussen- liandels-Unternchmen «Kultura» (Budapest L, Fő utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents