Acta Historiae Artium 24. (1978)

1978 / 1-4. szám

ACTA HISTÓRIÁÉ ARTIUM A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI У AYE R LAJOS A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI ARADI NÓRA, BOBROSZKY IDA, ENTZ GÉZA, GARAS KLÁRA, MAROSI ERNŐ, MIKLÓS PÁL, H. ZÁDOR ANNA TECHNIKAI SZERKESZTŐ RÓZSA GYÖRGY SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 2 1. Az Acta Históriáé Artium német, angol, francia, orosz és olasz nyelven közöl értekezése­ket a művészettörténet köréből. Az Acta Históriáé Artium változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Históriáé Artium, Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az ,,Akadémiai Kiadó”-nál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11488). a külföld számára pedig a ,,Kultúra” Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest P.O.B. 149. Bankszámla 218-10990) vagy külföldi képviseleteinél. Die Acta Históriáé Artium veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereich der Kunst­geschichte in deutscher, englischer, französischer, russischer und italienischer Sprache. Die Acta Históriáé Artium erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Históriáé Artium, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Kor­respondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: § 44.00. Bestellbar bei »Kultura« Außenhandelsunternehmen (1389 Budapest P.O.B. 149. Bank­konto Nr. 218-10990) oder seinen Auslandsvertretungen.

Next

/
Thumbnails
Contents