Acta Medica 23. (1966-1967)

1966 / 1. szám

ACTA MEDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ORVOSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL! BUDAPEST V. ALKOTMÁNY UTCA SÍ. Az Acta Medica német, angol, orosz és francia nyelven közöl tudományos értekezéseket az orvostudomány köréből. Az Acta Medica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a kővetkező címre küldendők: Acta Medica Dr. Stark Ervin Budapest VIII., Szigony u. 43. 9 P.O.B 67 Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Az Acta Medica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Meg­rendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla: 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál. Die Acta Medica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der medizinischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Medica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Medica Budapest VIII., Szigony и. 43. 9 P.O.B 67 An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs- Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« (Budapest I., Fő utca 32. Bankkonto Nr. 43-790- 057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents