Acta Orientalia 17. (1964)

1. szám

ACTA ORIENTALIA AMAGYAR TUDOMÂNYOS AKADÉMIA ORIENTALISZTIKAI KÔZLEMÉNYEI SZEEKESZTÔSÉG ÈS KIADÖHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMANY U. 21. Az Acta Orientalia német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az orientalisztika kôrébôl. Az Acta Orientalia vâltozô terjedelmü füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A kôzlésre szânt kéziratok, lehetöleg géppel irva, a következö cîmre küldendôk: Acta Orientalia, Budapest 502, Postajiôk 24. Ugyanerre a cîmre küldendô minden szerkesztôségi és kiadôhivatali levelezés. Az Acta Orientalia elôfizetési âra kôtetenként belföldro 80,— Ft, külföldi cîmre 110,— forint. Megrendelhetô az „Akadémiai Kiad6”-nâl (Budapest V., Alkotmâny utca 21. Bankszâmla 05-915-111-46), a külföld szâmâra pedig a „Kultüra” Kônyv és lïîilap Külkereskedelmi Vâllalatnâl (Budapest I., Fô utca 32. Bankszâmla: 43-790-057-181) vagy külföldi képviseleteinél és bizomânyosainâl. Die Acta Orientalia veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Orienta­listik in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Ada Orientalia erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Ilcfte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Ada Orientalia, Budapest 502, Postajiok 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs- Aussenhandels-Untemehmen »Kultüra« (Budapest I., Fô utca 32. Bankkonto 43-790- 057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents