Acta Orientalia 19. (1966)

1. szám

ACTA ORIENTAL!A AMAGYAR TUDOMÂNY OSAKADÉMIA ORIENTALISZTIKAI KÔZLEMÉNYEI SZERKESZTÔSÉG ÉS KIADÜHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMANY U. 21. Az Acta Orientalia német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az orientalisztika kôrébôl. Az Acta Orientalia vâltozô terjedelmü füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A kôzlésre szânt kéziratok, lehetöleg géppel irva, a következö cimre küldendôk: Acta Orientalia, Budapest 502, Postafiök 24. Ugyanerre a cimre küldendô minden szerkesztdségi és kiadôhivatali levelezés. Az Acta Orientalia elôfizetési âra kôtetenként belföldre 80,— Ft, külföldi cimre 110, — forint. Megrendelhetô az „Akadémiai Kiad6”-nâl (Budapest V., Alkotmâny utca 21. Bankszâmla 05-916-111-46), a külföld szâmâra pedig a „Kultûra” Kônyv és Hirlap Külkereskedelmi Vâllalatnâl (Budapest I., Fô utca 32. Bankszâmla: 43-790-057-181) vagy külföldi képviseleteinél és bizomânyosainâl. Die Acta Orientalia veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Orienta­listik in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Orientalia erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Orientalia, Budapest 502, Postafiök 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs- Aussenhandels-Untemehmen »Kultüra« (Budapest I., FÔ utca 32. Bankkonto 43-790- 057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents