Acta Paediatrica 2. (1961)

1. szám

ACTA PA E DI ATR IC A ACADEMI AE S CIE N T I A R U M H U N G A RIC A E A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA G Y E R M E K G Y 0 G Y Á S Z A T I FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ Dr. Geo ksi Kiss Pál akadémikus TECHNIKAI SZERKESZTŐ Dr. Véohelyi Péter az 01 vosi adományok doktora Az Acla Paedialrica Hungáriái német,, annoi, francia, ill. orosz nyelven közöl értekezéseket a gyermekgyógyászat és határterületei köréből. Az Acla Paedialrica Hungarica negyedévenként jelenik meg; 4 füzet képez egy kötetet. Kéziratok az alábbi eíime küldendők: Acla Paedialrica Hungarica I. sz. Gyermekklinika Budapest VIII., Bókay János u. 53. A szerzők közleményük honoráriumán felül költségmentesen 100 db külön- lenyomatot kapnak. Az Acta Paediatrica nungarica előfizetési ára kötetenként belföldre 80,— forint, külföldre 110,— forint. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány u. 21; bankszámla : 05-915-111-46), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32, bankszámla: 43-790-057-181), vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. ACTA PAEDIATRICA HUNGARICA veröffentlicht Originalbeiträge aus dem Gebiete der Kinderheilkunde in deutscher, englischer, französischer oder russischer Sprache mit kurzen Zusammenfassungen in einer der angeführten Sprachen. A+a Paedialrica Hungarica erscheint vierteljährlich; vier nefte bilden einen Band. Adiesse der Redaktion : Bókay János u. 53, Budapest Vili., Ungarn Die Mitarbeiter erhalten von ihrer Arbeit 100 Sonderdrucke unentgeltlich. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei Kultura Ungarisches Außenhandelsunternehmen für Bücher und Zeitungen (Budapest 62, Postfach 149, Ungarn) oder bei den Vertretungen im Ausland.

Next

/
Thumbnails
Contents