Acta Veterinaria 7. (1957)

1. szám

ACTA VETERINARIA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLL ATORYO STUD О MÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., LANDLER J. U. 2. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY U. 21. Techn. szerk.: KOBULEJ TIBOR Az Acta Vcterinaria német, angol, francia, és orosz, nyelven közöl állatorvostudományi értekezéseket. Az Acta Veterinaria változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők : Acta Veterinaria, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Veterinaria előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Meg­rendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-ná\ (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-44), külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Budapest, VI. Magyar Ifjúság útja 21. Bankszámla 43-790-057-181 sz.), vagy külföldi képviseleteinél, bizományosainál. Die Acta Veterinaria veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Veterinär­wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Veterinaria erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bil­den einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden : Acta Veterinaria, Budapest 62, Postafiók 440. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu senden. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs- Aussenhandels-Unternehmen ,,Kultura” (Budapest, VI., Magyar Ifjúság útja 21. Bank­konto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents