Alkalmazott Nyelvtudomány 5. (2005)

2005 / 1-2. sz.

Alkalmazott Nyelvtudomány Hungarian Journal of Applied Linguistics Szerkesztőbizottság elnöke (Head of the Editorial Board): GÓSY MÁRIA (Budapest) Főszerkesztő (Editor-in-Chief): Lengyel Zsolt (Veszprém, Pécs) Szerkesztőbizottság (Editorial Board): GalgÓCZI László (Szeged) Hidasi Judit (Budapest, Szombathely) Kontra Miklós (Budapest, Szeged) KlaudyKinga (Budapest, Miskolc) Navracsics Judit (Veszprém) Székely Gábor (Nyíregyháza) Tudományos tanácsadók (Advisory Board): Dezső László (Budapest) HERMAN JÓZSEF (Budapest) Kiefer Ferenc (Budapest) Szépe György (Pécs) A folyóiratot kiadja az MTA Nyelvtudományi Bizottság Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága; szerkeszti a Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke. Megjelenik évente kétszer. (Hungarian Journal of Applied Linguistics is issued by the Applied Linguistics Committee of the Hungarian Academy of Sciences and is edited and published by the Department of Applied Linguistics of the University of Veszprém. Two issues of the journal are published annually.) Megvásárolható vagy megrendelhető: HÜLBER ATTILÁNÉ Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Veszprém, 8201, Egyetem u. 10., Tel./Fax: 06/88/406-360 ISBN 963 86156 0 5 Készült az OOK-PRESS Kft. nyomdájában Veszprém, Csillag u. 5. felelős vezető: Szathmáry Attila

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents