Antik Tanulmanyok 13. (1966)

1. szám - Tartalomjegyzék

FELELŐS SZERKESZTŐ: MORAVCSIK GYULA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: HARMATTA JÁNOS, fHORVÁTH ISTVÁN KÁROLY, MARÓTI EGON, TÖTTÖSSY CSABA, TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE SZERKESZTŐSÉG CÍME: BUDAPEST V., PESTI BARNABÁS UTCA 1. 111. EM. 24—2S. FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ IGAZGATÓJA Az Antik Tanulmányok évenként két füzetben jelenik meg. A két füzet egy kötetet alkot, melynek előfizetési ára 30,— forint. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál, Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla: 04-878-111-46 TARTALOM TANULMÁNYOK Harmatta János: A baktriai és indiai görögök történetéhez ............................................. 1 Ga stiglione László: Egy ismeretlen egyiptomi kultusz-szokás........................................... 9 Bo rzsák István: Pax Tacitea.............................................................................................................. 27 Móra Mihály: Megjegyzések a jogtörténeti szemléletről a római jogban................. 41 KI SEBB KÖZLEMÉNYEK j- Lázár Jenő : Egy száz év előtti tumulus-ásatás eredményeinek rekonstruálása.......... 67 Ma róti Egon: Currus és Achaicus ................................................................................................. 70 Mády Zoltán: Scarabantia .................................................................................................................. 77 Salamon Ágnes: Észak-Magyarország császárkori történetének kutatása ................. 84 Ki ss Ákos: A Szépművészeti Múzeum hamis ókori falmozaiktöredéke ................... 88 Fü ves Ödön: Görögök a Duna—Tisza közén............................................................................ 92 ME GEMLÉKEZÉSEK f Kövendi Dénes (Borzsák István) ............................................................................................... 99 f Földy József (Bévay József) ......................................................................................................... 100

Next

/
Thumbnails
Contents