Antik Tanulmanyok 18. (1971)

1. szám

FELELŐS SZERKESZTŐ: MORAVCSIK GYULA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: FALUS RÓBERT, HARMATTA JÁNOS, MARÓTI EGON, SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY, TÖTTÖSSY CSABA SZERKESZTŐSÉG CÍME: BUDAPEST V., PESTI BARNABÁS UTCA 1. III. EM. 24—25. FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ IGAZGATÓJA Az Antik Tanulmányok évenként két füzetben jelenik meg. A két füzet egy kötetet alkot, melynek előfizetési ára 40,— forint. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál, Budapest V., Alkotmány utca 21. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215-11488 TARTALOM TANULMÁNYOK Komoróczy Géza: A tilrauni kereskedelem himnusza ......................................................... 1 Ha rrnatta János : Az Achaimenidák eredete és birodalomalapítása .............................. 18 Szilágyi János György : A Praxias Csoport .............................................................................. 29 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Szabó Miklós: Kelta fibula Déloson ......................................................................................... 37 Szabó Kálmán: Propertius II. 34, 31 — 32 értelmezéséhez ................................................ 46 Füves Ödön : A pesti görögök és makedorománok galambpere ......................................... 52 Ka rsai Orsolya: Döbrentei Gábor pásztori magyar Vergiliusa ......................................... 58 MEGE MLÉKEZÉS ■("Oroszlán Zoltán (Szilágyi János György) ........................................................................... 61 VITA Jeremiás Éva: A nagy baktriai felirat értelmezéséhez ....................................................... 64 Nagy Tibor : Pannónia utolsó évszázada egy új monográfia megvilágításában ......... 69 KÖ NYVSZEMLE Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums. Hrsg, von J. Harmatta. (Ism. Borzsák István) .................................................................................................................. 94 Színház és stadion. Összeállította, az előszót és jegyzeteket írta Ritoók Zsigmond. (Ism. K. Hegyi Dolores) ................................................................................................ 95 Anakreón. Anakreón versei, anakreóni dalok, töredékek. Ford. Devecseri Gábor. (Ism. Ritoók Zsigmond) 96 Utók

Next

/
Thumbnails
Contents