A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 3. (1887)

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT íiiéiffi.------®0»é*í>í S ZERKESZTI: GROSSCHMID GÁBOR TÁRSULATI TITKÁR. ZOMBOR. NYOM. BITTBEMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN. 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents