A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 9. (1893)

■ Szerkeszti : GfROSSCHMID (q-ÁBOI\, TÁRSULATI TITKÁR. IX. ÉVFOLYAM. IV. FÜZET. ZOMBOR. BITTERMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KÖNYOMDÁJÁBŐL 1893. BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI v. v_ TClRTÉHELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE

Next

/
Thumbnails
Contents