A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 20. (1904)

1904 / 1. füzet

SZERKESZTI: TRENCSÉNY KÁROLY, TITKÁR. XX. ÉVFOLYAM. I, FÜZET. IZjOMBOR. BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL. 1904. A BÁCS-BODROG JíARMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

Next

/
Thumbnails
Contents