Az ó-gyallai m. kir. orsz. Meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései. 1899. jan.-márcz., jún.-dec.

Az ó-gyallai m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései 1899. év január havában

Beobachtu ngen anyestellt ain I MACtY. AKADÉMIA; KÖNYVTÁRA j Í .. ---------- •- • 1 ■' -‘-»■»-'•L-« ' BUDAPEST, NYOMATOTT H Ii I S L K R J. K Ö - (i S KÖNVVXYOMD Ä .1 Á B A N 185(9 Ó - G Y A L L A I / ­ni. kir. orsz. mcleorologiai és íöldmágncsségi központi obserratorinmon végzett megfigyelések feljegyzései 1899. óv január haválKin. kőnigl. míg. metcorologisch-inagnctisclien Central-Obserratorinm in Ó-GYALLA Januar 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents