Bölcseleti Közlemények 6. (1940)

TARTALOM, Madarász István: Bevezető _ ... .......................__ ... ... l S chütz Antal munkái .......... ... _ ... ... ................. 3 A istleitner József: Az istenfogalom egy elfelejtett nép hit­regéiben ... ... ........... ........................ 5 A rtner Edgár: Á keresztényellenes újplatonizmus: Porphyrios 15 Balanyi György: Rousseau előfutára a XI. században ... ... 32 Br. Brandenstein Béla: Philosophia perennis ........... ... ... 53 Félegyházy József: Szent Tamás Pázmány bölcseleti munkáiban 57 Ferenczi Zoltán: A világ végessége a tiszta ész világánál _ 74 H orváth Sándor 0. P.: A kétirányúim égi smérés jelentősége a teológiában ........................ ... .......... ... 84 I brányi Ferenc: A megtorlás erényei... ... ................. 104 I vánka Endre: Heidegger filozófiája és az ókori metafizika_ 123 I ványi János: Adalékok a bibliai és & babiloni életszemlélethez 135 Kecskés Pál: Az újskolasztika és a bölcselet mai problémái 146 Oetter György: A természeti és a természetfölötti létrend viszonya......................................... ... ................................ 159 P ataky Arnold: Adatok a bünbocsánat kérdésének történetéhez 167 Sík Sándor: Az esztétikai jelenségek természetéhez ........... 180 S omogyi József: A test metafizikájához ......................... ... 197 Szarn ék József: Az isteni tudás struktúrája... ... _ ... ... 208 A z Aquinói Szent Tamás Társaság működése ... ... ... 220 Inhaltsangabe — Résumé... ... ...................................... ... 222

Next

/
Thumbnails
Contents